Ovih dana obnovili smo župne prostorije, tako da u našem župnom uredu možete nabaviti prigodne stvari za sebe ili poklon za drugoga.