Župa/Župni svećenici
Župni svećenici
Don Ivan Turudić
župnik

Don Ivan Turudić, rođen je 22. lipnja 1975. godine u Metkoviću, Hrvatska. Osnovnu školu završio je u Gabeli i Čapljini 1989. godine. U rujnu 1989. godine upisuje se u Srednju Interdijecezansku školu za spremanje svećenika u Zagrebu. Maturirao je 1993. godine u sjemenišnoj gimnaziji „Don Frane Bulić“ u Splitu. Filozofsko-teološko studij upisuje na Vrhbosanskoj visokoj teološkoj školi od 1993 do 1995. godine. Biva poslan na teološki studij u Rim. Diplomirao je na Papinskom fakultetu „Regina apostolorum“ 1998. godine s temom „Ukazanja“. Iste godine upisuje postdiplomski studij na Papinskom fakultetu „Marianum“. Zaređen je za svećenika Mostarsko-duvanjske biskupije 29. lipnja 1999. godine u župi sv. Petra i Pavla, Struge-Gorica. Godine 2000. položivši sve ispite vraća se u Hercegovinu. Od rujna 2000. do rujna 2006. na službi je župnog vikara u župi Presv. Srca Isusova u Potocima. Od 2001. godine je predavač na Teološkom institutu u Mostar. Od 2001. do 2006. godine predaje vjeronauk u srednjoj Prometnoj školi u Mostaru. Obranio je magistarski rad 3. veljače 2006. godine na temu „Međugorska ukazanja u svijetlu nekih Crkvenih dokumenata i intervenata“. Od 2006. do 2008. godine na službi je župnog vikara u župi Marija Majka Crkve – Katedrala u Mostaru. Od 2008. do 2012. godine župni upravitelj župe sv. Franje Asiškoga u Čapljini, a od 2012. je župnik župe sv. Ante Padovanskoga, Ploče-Tepčići. Biskup Petar Palić imenuje ga 2021. župnikom župe sv. Ivana Apostola i Evanđelista u Mostaru.

Zvonimir Rezo
župni vikar

Zvonimir Rezo rođen je 4. veljače 1999. godine u Mostaru. Osnovnu školu završio je 2013. godine u istome gradu. Sjemenište i klasičnu gimnaziju pohađao je u Zadru te tamo i maturirao 2017. godine. Filozofsko-teološki fakultet pohađao je u Rimu od 2017. do 2022. godine. Filozofsko dvogodište završio je na Papinskom lateranskom sveučilištu s boravkom u Papinskoj rimskoj bogosloviji, dok je teologiju diplomirao 2022. godine na Papinskom
sveučilištu Gregoriana boraveći u Papinskom kolegiju Germanicum et Hungaricum. Diplomski rad napisao je na temu “Logos čini kršćanstvo vjerodostojnim. Odnos vjere i razuma polazeći od Govora u Regensburgu”; (Il logos rende credibile la fede cristiana. Il rapporto tra fede e ragione a partire dal Discorso di Ratisbona). Odlukom biskupa Petra Palića od kolovoza 2022. godine obavlja svoj pastoralni praktikum u župi sv. Ivana Apostola i Evanđelista u Mostaru.

Don Mato Puljić
đakon

Don Mato Puljić rođen je 13. srpnja 1997. godine u Čapljini. Osnovnu školu završio je u Mostaru 2012. godine. Sjemenište i klasičnu gimnaziju je završio 2016. godine u Zadru, nakon čega odlazi u bogosloviju i upisuje teološki fakultet u Sarajevu. Nakon dvije godine boravka u Sarajevu, 2018. godine, poslan je na daljnju formaciju i nastavak teološkog studija u Eichstätt, Njemačka. U ljeto 2023. godine diplomira na Teološkom fakultetu Katoličkog sveučilišta Eichstätt-Ingolstadt. Tema magistarskog rada je Đakonsko ređenje u rimskom i bizantskom obredu. Usporedba liturgija ređenja obaju obreda i doprinos teologiji đakonata na temelju liturgijskih tekstova (Diakonenweihe im römischen und byzantinischen Ritus. Vergleich der Weiheliturgien beider Riten und Beitrag zu einer Theologie des Diakonats anhand der liturgischen Texte). Od rujna 2023. godine, po odluci biskupa Petra Palića, obavlja svoj pastoralni praktikum u župi sv. Ivana Apostola i Evanđelista u Mostaru.

Dosadašnji svećenici župe

Don Antonio Krešić - deveti župni vikar - ?
Don Ilija Petković - osmi župni vikar - ?
Don Mladen Šutalo - treći župnik - 2020. - 2021.
Don Damir Pažin - sedmi župni vikar - ?
Don Ivan Marčić - šesti župni vikar - 2012. - 2017.
Don Niko Luburić - pastoralni suradnik - ?
Don Drago Ćurković - peti župni vikar - 2006. - ?
Don Krešo Puljić - drugi župnik - 1999. - 2010.
Don Marinko Pervan - pomoćnik u dušobrižništvu - 2004. - ?
Don Marko Šutalo - četvrti župni vikar - 2003. - 2005.
Don Stipe Gale - treći župni vikar - 2001. - 2002.
Don Bernard Marijanović - drugi župni vikar - 1998. - 2003.
Don Gordan Božić - prvi župni vikar - 1985. - 1993.
Don Ivan Aničić - župni vikar -
Mons. Ivan Vukšić - prvi župnik - 1985. - 1993.
ŽUPA SV. IVANA
apostola i evanđelista
SV. MISE
vidi tjedni raspored misa
LOKACIJA
Sva prava pridržana - Župa Sv. Ivana. Powered by ITO