PROGRAMSKA NAČELA

 

I. ZNAČENJE DUGE

 

A. DUGA – PRIRODNI FENOMEN

DUGA je prirodni fenomen koji se pojavljuje poput svjetlosti u sedam raznih boja: ljubičasta, tamnoplava, svjetloplava, zelena, žuta, narančasta i crvena. Te boje nastaju tako što se sunčeva svjetlost prelama u kapljicama vode i onda se stvara raskošan luk živopisnih boja. DUGA se tako pojavljuje u oblacima kao luk koji spaja nebo sa zemljom, koji grli i obasjava čitav svijet.

B. DUGA – ZNAK SAVEZA

DUGA nas podsjeća na Savez između Boga i ljudi. Ona je znak i znamen prvog Saveza koji je Bog, poslije grijeha prvih ljudi, sklopio s pravednim i bogobojaznim čovjekom imenom Noa. I reče Bog Noi: A ja, evo, sklapam svoj Savez s vama i s vašim potomstvom poslije vas (Post 9,8). Dugu svoju u oblak stavljam, da zalogom bude Savezu između mene i zemlje (9,13).

             DUGA je od tada simbol Saveza između neba i zemlje; znak Saveza između Boga i ljudi; znak blagoslova i obećanja; znak Božje ljubavi i milosrđa prema čovjeku i čovječanstvu; znak Božje  naklonosti prema bogobojaznim ljudima; znak novog i boljeg početka; znak nove nade i ohrabrenja da Bog ljubi čovjeka i sva stvorenja na zemlji.

DUGA je znak pomirenja između neba i zemlje koji je obnovio Isus svojom smrću na križu i svojim uskrsnućem. Ona je znak koji  nas podsjeća na Savez koji smo sklopili s Bogom po sakramentu svetog krštenja. Taj svoj Savez s Bogom obnavljamo, potvrđujemo i učvršćujemo po sakramentima Crkve: pomirenje, euharistija, potvrda, ženidba…, koji nas osposobljavaju da možemo biti živi znakovi Saveza s Bogom, biti «DUGA» za druge, biti znakoviti, djelotvorni i vjerodostojni svjedoci Božje ljubavi u svijetu.

II. ZNAČENJE DUGE U NAŠOJ ŽUPI

 

  • A. DUGA – DIONIŠTVO U

GRUPNOM APOSTOLATU

DUGA u našoj župi je Pokret djece-vjeroučenika za novu evangelizaciju. Službenim članom ovog Pokreta postaje se pristupanjem u jednu od grupa – živih zajednica koje djeluju u našoj župi. Tako vjeroučenici postaju dionicima u grupnom apostolatu, postaju mali apostoli nove evangelizacije. Te male žive zajednice u našoj župnoj zajednici trebale bi biti mjesto zajedničkog rasta u vjeri; mjesto dioništva i izmjene vjerničkih, životnih i prijateljskih iskustava; mjesto razvijanja osobnih darova i karizmi; mjesto razvijanja crkvene svijesti i kršćanske odgovornosti za druge;  mjesto gdje se vjeroučenik formira u pravog svjedoka vjere i apostola istinske kršćanske ljubavi; mjesto kreativnosti i druženja; mjesto sazrijevanja u čovječnosti; škola kršćanskih vrlina i škola u kojoj se uči služiti drugima. 

Sedam živih zajednica naše župe, poput sedam pramenova duginih boja, svojom raznolikošću, znakovitošću i posebnošću, sjedinjene u ljubavi i zajedništvu kao dugine boje, trebale bi biti kao DUGA, znak Saveza s Bogom, znak koji s Bogom povezuje cijelu našu župu, znak koji naviješta bolji i ljepši svijet, znak autentičnog i svjedočkog kršćanskog života, znak Crkve koja je jedino mjesto i znak Saveza, jedina «DUGA», po kojoj je Bog uspostavio Savez s cijelim čovječanstvom na zemlji u Isusu Kristu.

B. TKO I KAKO MOŽE

POSTATI  ČLANOM DUGE

1. Nakon Prve svete pričesti djeca se smatraju sposobnima i milosno obogaćenima da budu  svjedoci svoje vjere, da budu mali apostoli, da se aktivno uključe u apostolat župne zajednice i apostolat nove evangelizacije.

2. U DUGU se mogu učlaniti vjeroučenici po primitku Prve svete pričesti do 7. raz. osnovne šk., koji redovito idu na župni i školski vjeronauk. 

3. Eventualna ranija uključenja pojedine djece koja se ističu u pobožnosti i znanju, smatraju se izuzetkom.

4. Članom DUGE postaje se tako što se vjeroučenik treba službeno i aktivno, ispunivši pristupnicu za članstvo, uključiti u jednu od živih zajednica (grupa) koje djeluju u našoj župi.

5. U župi za vjeroučenike imamo sedam živih zajednica – grupa koje predstavljaju sedam duginih boja: 1. Liturgijska zajednica čitača – Lectori (ljubičasta boja – simbol obraćenja), 2. Molitvena zajednicaAmen (tamnoplava boja – simbol vjere), 3. Novinarska zajednica – Logos (svjetloplava boja – simbol vjernosti), 4. Ministrantska zajednicaMinistranti (zelena boja – simbol nade),  5. Pjevačka zajednica –  Anđeli sv. Ivana (žuta boja – simbol poslušnosti), 6. Kulturno-umjetnička zajednica – Novi svijet (narančasta boja – simbol sreće), 7. Karitativna zajednica Apostoli ljubavi (crvena boja – simbol ljubavi). Svaku ovu živu zajednicu predvodi po dvoje mladih animatora iz Pokreta BIOS, koji su prvi suradnici župnika i njegovi savjetnici.

 6. Poslije završenog semog razreda vjeroučenik/vjeroučenica se uključuje u BIOS (Pokret mladih naše župe), koji objedinjuje naše mlade aktivne župljanke i župljane. 

             III. ZADAĆE I CILJEVI DUGE

            

A. TEMELJNE ZADAĆE ČLANOVA DUGE

1. Moliti ujutro: Hvaljen budi Isuse, Anđeo Gospodnji, Djela naša i Anđele sveti. Moliti navečer: Molitva Hrvata katolika, Anđele čuvaru mili i Hvala ti Bože za ovaj dan. Moliti molitve prije i poslije objeda.

2. Svake nedjelje pobožno sudjelovati na svetoj misi i redovito se pričešćivati.

3. Redovito ići na župnu katehezu i školski vjeronauk te biti aktivan u svojoj živoj zajednici.

4. Dobro učiti u školi i rado pomagati drugima, posebno u onome u čemu si nadaren/a.

5. Cijeniti i njegovati prijateljstvo te biti dobar prema svima. Činiti dobra djela.

6. Poštovati svoje roditelje, odgojitelje, starije, a posebno slabe i nemoćne osobe.

7. Držati svojim životnim načelima: Deset Božjih zapovijedi i Dvije zapovijedi ljubavi.

B. TEMELJNI CILJEVI DUGE

1. Pomagati vjeroučenicima u osobnom i zajedničkom rastu u vjeri te ih poticati da daju svjedočanstvo za Krista primjerom vlastita života, da budu vjerni apostoli nove evangelizacije.

2.  Osposobljavati vjeroučenike da postanu i ostanu povezani s Kristom kroz cijeli život, da žive svoj vjernički Savez s Bogom u njegovoj Crkvi, onako kako nam to Isus preporučuje: Ja sam trs, vi ste loze. Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi  mnogo roda. Ako ostanete u meni i ako moje riječi ostanu u vama, tražite što god hoćete, i bit će vam (Iv 15, 5.7).

3. Poučavati vjeroučenike grupnom radu i suradnji kako bi bili u stanju s drugima dijeliti svoje duhovno, vjerničko i životno iskustvo i osjetiti  dioništvo u grupnom apostolatu.

4. Odgajati vjeroučenike da praktično žive svoju vjeru kako nas uči zaštitnik naše župe: Dječice! Ne ljubimo riječju i jezikom, već djelom i istinom. (1 Iv 3,18). A ovo je  zapovijed njegova: vjerovati u Sina njegova Isusa Krista i ljubiti jedan drugoga kao što nam je dao zapovijed (3, 23).

5. Uz odgoj u duhovnosti, razvijati kod djece crkvenu dimenziju vjere i vjernosti Crkvi.

6. Poticati i razvijati kod vjeroučenika darove i karizme.

7. Razvijati kod članova kulturu duha.

IV. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

 

A. ORGANIZACIJSKI ELEMENTI

1.  Sve žive zajednice, redovito i pojedinačno sastaju se na svoje tjedne molitveno-radne susrete u župi.

2.  Svakog prvog utorka u mjesecu slavi se sveta misa za sve članove DUGE u 18 sati.

3. Svake godine, u vrijeme ljetnih mjeseci, organizira se «Ljetni tjedan DUGE» (druženje članova u molitvi, pjesmi, grupnom radu, športu, kreativnosti, igri, zabavi…). To je prava prilika za dioništvo u grupnom apostolatu. U sklopu toga tjedna ili u zgodno vrijeme, prema mogućnosti, organizira se jednodnevni izlet.

4. Za vrijeme vjeronaučne godine organiziraju se kviz-natjecanja u vjeronaučnom znanju, razne priredbe i sportska takmičenja.

5. Svi članovi dužni su plaćati mjesečnu članarinu u iznosu od 2 KM (1 EUR) koje treba steći kroz osobno odricanje. Članarina se isključivo koristi za potrebe DUGE.

B. UPRAVNI ELEMENTI

             1. Upravu Pokreta DUGA čine: predsjednik (župnik), tajnik i njegov zamjenik,  upravni odbor u kojem se nalaze predstavnici živih zajednica te savjetnici (animatori živih zajednica).

             2.  Za provedbu svojih ciljeva i načela Pokret DUGA može stjecati sredstva kroz darove, donacije, promidžbene prodaje raznih stvari i predmeta te na druge, zakonom dozvoljene, načine.

             3. Pokret DUGA u javnosti može predstavljati samo župnik ili od njega, za svaku pojedinu priliku, ovlaštena osoba ili animator.

             4. Pečat DUGE je okruglog oblika i na njemu se nalaze svi elementi usvojenog logotipa. Pečat može koristiti samo župnik.

             5. U svrhu prepoznavanja i promidžbe DUGA ima svoju himnu i zastavu te može koristiti ambleme, bedževe i druge promidžbene materijale.

Župa: SV. IVAN APOSTOL I EVANĐELISTA

C e n t a r – Z a l i k / M O S T A R

Kneza Višeslava 2, 88000 Mostar

Bosna i Hercegovina

Tel.: 00387 36 326 568; Fax: 00387 36 326 341