Himna Duge

 

1. Ljubičasti

  Sa čudesnih sedam boja

  Od svjetlosti i od kiše

  Savez s Bogom označuje

  Bog nas voli sve to više.

 

2. Tamnoplavi

   To je DUGA što nas vodi

  Po krštenju tebi Kriste

  Što nam tvoju milost daje

  Da imamo duše čiste.

 

 P r i p j e v  

 

 

3. Svijetloplavi

  Mi smo djeca tvoja mala

  Poput sitnih kapi kiše

  Prosvijetli nas svojim svjetlom 
Da se DUGA ne izbriše.

 

 

4. Zeleni      

Pomozi nam Kriste Bože

Da budemo poput DUGE

Tvoje svjetlo, tvoje boje

Da ljubimo jedni druge.

 

 

P r i p j e v 

 

5. Žuti

  Da budemo apostoli

  I svjedoci Evanđelja

  Kroz molitvu, igru, pjesmu

  Da kličemo od veselja.

 

6. Narančasti          

  Sve DUGINE drage boje

  Simboli su nade, sreće

  Vjere žive i ljubavi

  Što nas hrani i pokreće.

 

 

P r i p j e v  

 

7. Crveni

  Što pokreće srca naša

  Prema Bogu i bližnjima

  Da budemo srca blaga

  Kao Isus prema svima.

 

 

P r i p j e v  

 

  U jedno srce i jednu dušu

  DUGA nas naša veže i spaja

  Ona je simbol našeg krštenja

  I put je naš od zemlje do raja.