ČEMU POKRET BIOS?

Ovdje donosimo kratak pregled uzroka i posljedica koje su nas ponukale da pri župi sv. Ivana apostola i evanđelista u Mostaru osnujemo Pokret mladih za novu evangelizaciju te  za duhovnu i domoljubnu obnovu hrvatske katoličke mladeži (za očuvanje katoličkog i hrvatskog identiteta na području BiH).

I. PRIJETNJE KATOLIČKOM IDENTITETU
1. Posljedice dugogodišnjeg komunističkog režima (1945.-1990.) i Domovinskog rata (1991.-1995.),  nekontrolirani utjecaj zapadne medijske i filmske industrije kroz koju se nekritički prihvaća lagodan i slobodarski način života, sve više kod mladih dovode u pitanje temeljne moralne vrijednosti i nameću nekršćanski stil života, život bez Boga.

2. Mladim ljudima nameće se materijalističko-potrošački pogled na svijet «imati a ne biti» a marketing međunarodnih koncerna stvara u njima svijest «sretnih potrošača» te su tako sve više u opasnosti da postanu „nekritični ovisnici” i žrtve imaginarne i iluzorne slike o životu.

3. Iako mnogi mladi katolici traže smisao svoga života u Kristu po Crkvi, ipak se primjećuje da ima priličan broj onih koji se, radi svoje površne religioznosti, olako udaljavaju i distanciraju od Crkve, neki odmah poslije primanja sakramenta potvrde. Gubeći svoje tradicionalne kršćanske vrijednosti i svetinje upadaju u indiferentizam i apatiju prema nadnaravnim vrijednostima okrećući se raznim zemaljskim idolima koji nude «kruha i igara». Te lažne vrijednosti i lažni idoli vode mlade ljude u razna zastranjivanja, ovisnosti i frustracije, i u etički relativizam.

4. Zbog krivog poimanja slobode («uzmi sve što ti život pruža») sve veći broj mladih katolika: gubi nadnaravni smisao života, gubi osjećaj za pravu ljubav koja je povezana sa žrtvom i odricanjem; gubi nadnaravni osjećaj za brak i obitelj koji se u medijima i u javnom životu ne predstavljaju kao idealna i od Boga određena zajednica vjerne i plodne ljubavi; gubi osjećaj odgovornosti za drugoga.

II. PRIJETNJE HRVATSKOM  IDENTITETU U BiH

1. Kroz dugogodišnje okupacije, prisilna politička udruživanja, diktatorske režime i planska iseljavanja,  hrvatski narod je sveden na najmalobrojniji narod u BiH. U najnovije vrijeme Daytonskim (ne)sporazumom  (11/1995.) i njegovim preinakama teško su ugrožena temeljna ljudska i nacionalna prava hrvatskog naroda a time i njegov ostanak i opstanak na povijesnim hrvatskim prostorima u BiH. Hrvati se prisiljavaju na asimilaciju i iseljavanje.

2. Bezbožni, bezdušni i bezlični imperijalizam velikih svjetskih sila (uz pomoć svojih političkih organizacija i društava, masona i lokalnih profitera), pod maskom globalizacije, demokracije, ljudskih prava i sloboda, zavisno od svojih interesa i predrasuda, stvara od BiH, od hrvatskog naroda i njegova teritorija, neokolonijalne poligone svojih interesa, nasilno provodeći nepravedne teritorijalne podjele, političke poretke, bezbožne pokrete i multietnički neokomunizam.

3. Uništava se, falsificira i od drugih svojata kulturno i povijesno naslijeđe Hrvata. Kroz sve vrste medija, kroz razne federalne školske, odgojne i multi-„kultne” programe zatire se hrvatska samobitnost, jezik, kultura i znamenje te se time direktno i planski uništava hrvatski identitet i entitet u BiH.