Župa/Župni ured/Župna obavijest/ŽUPNE OBAVIJESTI PRVE KORIZMENE NEDJELJE
ŽUPNE OBAVIJESTI PRVE KORIZMENE NEDJELJE

Danas je Prva korizmena nedjelja ili Čista. Sljedeća nedjelja je Druga korizmena nedjelja ili Pačista. Svete mise su u 7, 9, 11 i 18 sati.

Naš biskup Petar uputio je korizmenu poslanicu koju možete pročitati na našoj web-stranici a dužni smo je pročitati i na jednoj od nedjeljnih misa. To ćemo učiniti na misi u 9 sati. Određeno je da ovu korizmu molimo "Molitvu zajedništva" što ćemo činiti nedjeljom i radnim danima nakon svetih misa prije završnog blagoslova. Molitva se nalazi na župnom listu a imate ih i na izlaznim vratima crkve kod tiskovina pa možete uzeti i moliti svi zajedno na kraju svete mise. Po svršetku svete mise molio bih da ih vratite na isto mjesto odakle ste ih uzeli.

U ponedjeljak, tj. sutra crkvu čisti druga grupa. Hvala na vašem služenju Bogu i bližnjima.

Proba pjevanja za veliki župni zbor je srijedom nakon večernje svete mise, tj. u 18:30 sati.

U ovoj korizmi don Zvonimir Rezo nastavlja sa svojim predavanjima za mlade o sedam svetih sakramenata. U srijedu u 20 sati održat će predavanje "Jer se navikne čovjek na sve-to" o sakramentu euharistije. Nakon predavanje BIOS ima svoj susret na kojem će birati supervizora ovogodišnje DUGA-e pa molimo sve da se odazovu.

U četvrtak, nakon pobožnosti Presv. oltarskom sakramentu, u 19 sati bit će biblijska večer. Pozivamo sve župljane da izdvoje vrijeme kako bi se upoznali s nedjeljnim čitanjima i tako pripremili za nedjeljne svete mise.

U petak je pobožnost Križnoga puta u 17:30 sati. Meditacije će čitati članovi župne zajednice čitača. Molimo vjernike koji dođu na pobožnost Križnoga puta da ostanu i na svetoj misi. Blago rečeno čudno je vidjeti da vjernici nakon pobožnosti napuštaju crkvu ne ostajući na svetoj misi. U svetoj misi Isus je osobno nazočan. A svaka pobožnost, pa tako i pobožnost križnoga puta trebala bi nas dovesti do Krista, a ne odvesti od njega.

U subotu ministrantski sastanak u 9 sati, u 10 sati proba pjevanja VIS Gloria, u 10 sati sastanak animatora za župni vjeronauk, u 11 sati sastanak animatora za župni vjeronauk prvopričesnika, u 11:30 proba pjevanja "Anđeli sv. Ivana", u 11:30 sastanak djece čitača.

U subotu je susret Škole animatora. Počinjemo svetom misom u 18 sati.

U nadolazeću srijedu, petak i subotu su kvatre. Kvatre su osobiti dani u kojima se Crkva od davnine, prateći ciklus godišnjih doba, posvećuje molitvama, djelima pokore i ljubavi na velike nakane Crkve i svijeta. Proljetne kvatre (u prvom korizmenom tjednu) posvećuju se pokori i obraćenju.

Stigao je novi broj Crkve na kamenu i Maka. Pretplatnike molimo da na izlazim vratima preuzmu svoje brojeve. Ostale potičemo da kupe i čitaju.

Gospićko-senjska biskupija organizira 12. susret hrvatske katoličke mladeži koji će se održati 4. svibnja 2024. u Gospiću. Susret se organizira za mlade od 14 do 35 godina. Za susret se možete prijaviti u župnom uredu do 15. ožujka.

ŽUPA SV. IVANA
apostola i evanđelista
SV. MISE
vidi tjedni raspored misa
LOKACIJA
Sva prava pridržana - Župa Sv. Ivana. Powered by ITO