Župa/Župni ured/Župna obavijest/ŽUPNE OBAVIJESTI 2. KORIZMENE NEDJELJE
ŽUPNE OBAVIJESTI 2. KORIZMENE NEDJELJE

Danas je Druga korizmena nedjelja ili Pačista. Sljedeća nedjelja je Treća korizmena nedjelja i Nedjelja solidarnosti. Sva milostinja prikupljena te nedjelje ide za potrebe najsiromašnijih župa u BiH. Svete mise su u 7, 9, 11 i 18 sati.

U ponedjeljak, tj. sutra crkvu čisti treća grupa. Hvala na vašem služenju Bogu i bližnjima.

Proba pjevanja za veliki župni zbor je srijedom nakon večernje svete mise, tj. u 18:30 sati.

U četvrtak, nakon pobožnosti Presv. oltarskom sakramentu, u 19 sati bit će biblijska večer. Pozivamo sve župljane da izdvoje vrijeme kako bi se upoznali s nedjeljnim čitanjima i tako pripremili za nedjeljne svete mise.

U četvrtak u 20 sati don Zvonimir Rezo održava predavanje za mlade naslovljeno "Mir, mir, opet ja kriv". Tema je sakrament ispovijedi.

U petak je pobožnost Križnoga puta u 17:30 sati. Meditacije će čitati vjeroučenici i njihovi animatori.

U subotu ministrantski sastanak u 9 sati, u 10 sati proba pjevanja VIS Gloria, u 10 sati sastanak animatora za župni vjeronauk, u 11 sati sastanak animatora za župni vjeronauk prvopričesnika, u 11:30 proba pjevanja "Anđeli sv. Ivana", u 11:30 sastanak djece čitača.

Još uvijek imate nekoliko brojeva Crkve na kamenu. Pretplatnike molimo da na izlazim vratima preuzmu svoje brojeve. Ostale potičemo da kupe i čitaju.

Ove godine DUGA će se održavati: od 17. do 22. lipnja velika DUGA, a od 24. do 28. lipnja mala DUGA. Molimo animatore koji žele i planiraju sudjelovati na ljetnim danima oratorija DUGA da se prijave u župni ured. Prijave za animatore otvorene su do Uskrsa.

Gospićko-senjska biskupija organizira 12. susret hrvatske katoličke mladeži koji će se održati 4. svibnja 2024. u Gospiću. Susret se organizira za mlade od 14 do 35 godina. Za susret se možete prijaviti u župnom uredu do 15. ožujka.

ŽUPA SV. IVANA
apostola i evanđelista
SV. MISE
vidi tjedni raspored misa
LOKACIJA
Sva prava pridržana - Župa Sv. Ivana. Powered by ITO