GODINA APOSTOLATA ZA KRIZMANIKE

 

„Priprava za potvrdu treba ići za tim da kršćane dovede do tješnjeg sjedinjenja s Kristom, do življe prisnosti s Duhom Svetim, s njegovim djelom, darovima i pozivima, kako bi bolje mogli preuzeti apostolske odgovornosti kršćanskog života. Zato će kateheza o potvrdi težiti za tim da u potvrđenika probudi smisao pripadnosti Crkvi Isusa Krista, i to kako sveopćoj Crkvi tako i župnoj zajednici. Na ovoj potonjoj je osobita odgovornost za pripravu potvrđenika” (KKC 1309).

Na prvu nedjelju došašća, na misi u 10 sati na koju uglavnom dolaze krizmanici i srednjoškolci, Isusu i župnoj zajednici predstavimo kandidate za krizmu. Ovim liturgijskim prijemom i predstavljanjem započinje bliža priprava za sakrament potvrde kojom se oni upisuju i uključuju u Godinu apostolata. A to znači da se svaki od kandidata, osim što već pohađa župnu katehezu za krizmanike, treba upisati i u pokret mladih BIOS gdje izabiru jedan od „okvira” svoga djelovanja. Inače BIOS je Pokret živih zajednica naše župe sv. Ivana apostola i evanđelista koje djeluju od početka 2001., s namjerom da im on bude konkretni životni okvir u kojemu će se još više zbližiti, objediniti, izgraditi, produhoviti i motivirati u slavljenju, življenju i svjedočenju svoje vjere te da se kroz njega u uključe u pastoralno-liturgijski život župne zajednice.

Izgleda da je u našoj crkvenoj praksi vjeronaučno znanje kandidata jedini uvjet da se pripusti sakramentu potvrde. Zato biskupi šalju delegate da provjeravaju vjeronaučno znanje krizmanika. Taj nam se kriterij učinio nedostatnim pa smo za naše krizmanike upriličili Godinu apostolata, nešto slično kao što svećenički kandidati imaju jednu godinu đakonata prije nego budu zaređeni za svećenika. U našoj župi uvjet za pripuštanje kandidata na krizmu je: redovito pohađanje župne kateheze i primjereno znanje, redovito slavljenje nedjeljne Euharistije, redovito sudjelovanje u jednoj od živih zajednica naše župe  (ili u jednom od okvira našeg župnog pokreta za mladež koji se zove BIOS. Temeljna dva načela ovoga Pokreta su: Biti i ostati svoj te Otvoriti se drugima (kao svjedok vjere). Ovaj naš Pokret mladeži je Pokret za novu evangelizaciju.

Čini nam se da se dovoljno ne suočavamo s činjenicom da nam mnogi krizmanici nakon primljenog sakramenta potvrde odlaze iz Crkve. Nedavno nam reče jedan katolički novinari iz Linza (Gornja Austrija) da je i kod njih krizma za mnoge potvrđenike znači „svečani oproštaj od Crkve”. Ni naša istina nije mnogo drugačija.

Ova Godina apostolata je jedan pokušaj u smjeru nove evangelizacije da naše mlade što bolje uvedemo u život župne zajednice. Kažemo samo pokušaj.