PROGRAM ŽUPNE KATEHEZE ZA 3. RAZRED
DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA

Prva tematska cjelina: 

Naš odnos prema Bogu – Prva zapovijed ljubavi: “Ljubi Gospodina Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom i svim umom svojim!”; Prve tri Božje zapovijedi.

1.   Prva Božja zapovijed: “Ja sam Gospodin Bog tvoj…”; “Bog je ljubav i tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje, i Bog u njemu (1 Iv 4,16);

2.   Druga Božja zapovijed: “Ne izusti imena Gospodina Boga svoga uzalud”

3.   Treća Božja zapovijed: “Spomeni se da svetkuješ dan Gospodnji”;  Nedjeljna sv. misa – sudjelovanje u misi: redovito, dostojanstveno i pobožno;

4.   Nedjelja – dan Gospodnji, dan Crkve, dan obitelji i dan odmora;

5.   Važnost molitve u kršćanskom hodu i životu – razgovor s Bogom;

6.   Važnost zajedničke obiteljske molitve;

7.   Svi Sveti i Dušni dan.

Druga tematska cjelina: 

Naš odnos prema bližnjemu – Druga zapovijed ljubavi: “Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe!”; Ostalih 7 Božjih zap.  

1.   Pojedinačno tumačenje od 4. do 7. Božje zapovijedi;

2.   Isusova Nova zapovijed: “Zapovijed vam novu dajem: ljubite jedni druge; kao što sam ja ljubio vas tako i vi ljubite jedni druge” (Iv 13,34);

3.   Tko je moj bližnji, poštovanje i ljubav prema bližnjemu (Milosrdni Samarijanac,Lk 10, 29-37);

4.   “Vjera bez djela je mrtva” (Jak 2, 26);

5.   Vrijeme Došašća i Božićno vrijeme (Lk 1, 26-2, 21).

Treća tematska cjelina: 

Naš odnos prema samima sebi

1.   Bog nam je dao život kao dar; Naš odnos prema Božjem daru života;

2.   7 glavnih grijeha i moj odnos prema njima;

3.   Korizmeno vrijeme: vrijeme molitve, posta, pokore i dobrih djela – vrijeme obraćenja;

4.   Uskrsno vrijeme i svetkovina Duhova.

Četvrta tematska cjelina: 

Naš odnos prema općem dobru

1.   Odnos prema zajedničkom dobru;

2.   Odnos prema okolini, okolišu;

3.   Odgovornost prema radu, učenju i svojim obvezama;

4.   Zalaganje za dobro svakog čovjeka; Izgradnja Kraljevstva Božjega.