PROGRAM ŽUPNE KATEHEZE ZA 6. RAZRED
DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA

1. Biblija: pojam i osnovne značajke

2. Naravna i nadnaravna Božja objava

3. Postanak i istinitost sv. Pisma

4. Knjige Starog i Novog Zavjeta.      

 

Starozavjetna objava

 

1. Doba praobjave: Stvaranje svijeta, anđela i ljudi; Prvi ljudi i njihov grijeh; Kvarenje ljudskoga roda i kazna općim potopom.

2. Doba patrijarške objave: Abrahamov uzor, značaj i vjernost Bogu; Izak i njegovi sinovi; Josip; Job i zlo u svijetu.

3. Doba Mojsijeve objave: Mojsije – izbavitelj Izraelaca i posrednik između Boga i naroda;   

4. Proroci: pojam proroka; 4 velika i 12 malih

5. Psalmi

6. Poznate žene u Starom Zavjetu.

 

Novozavjetna objava

 

1.     Pojam Mesije

2.     Isusovo rođenje i djetinjstvo

3.     Prvi javni nastupi Isusovi

4.     Isusovo djelovanje u Galileji i na obalama Genezaretskog jezera

5.     Isusov najveličanstveniji govor: Govor na Gori ili osam blaženstava

6.     Najpoznatija Isusova čudesa

7.     Prispodobe: pojam i najpoznatije prispodobe

8.     Izbor i poslanje apostola (posebno: sv. Ivan Ap. i Ev.) i 72 učenika

9.     Osvrt na Isusove prve dvije godine javnog djelovanja

10.   Molitva i njezina svojstva (Nauči nas moliti… Oče naš)

11.   Proroštvo o propasti Jeruzalema i o sudnjem danu

12.   Događaji neposredno prije Isusove muke i smrti

13.   Isusov križni put, smrt i pogreb

14.   Isusovo uskrsnuće i ukazivanja i uzašašće na nebo

15.   Duhovi: dolazak Duha Svetoga

16.   Djelovanje apostola

17.   Život prvih kršćana

18.   Širenje kršćanstva izvan Jeruzalema

19.   Pavao – apostol naroda

20.   Djelovanje ostalih apostola

     21. Poznate žene u Novom Zavjetu.