KATEHEZA ZA MLADE I ODRASLE

Pokret mladih za novu evangelizaciju BIOS svake srijede upriličuje sadržaje koji služe na izgradnju kako mladim ljudima naše župe tako i svima ostalima koji se žele odazvati Božjem pozivu i živjeti služeći Bogu u Duhu i istini. 

1. srijeda

Svake prve srijede u mjesecu imamo katehetske susrete za mlade i odrasle na kojima razgovaramo i učimo o temeljnim stvarima naše vjere i otkrivamo najbolje putove za izgadnju vlastitog duhovnog identiteta.

 

2. i 4. srijeda

Redovito klanjanje pred Presvetim, u iznimnim prigodama neki sličan sadržaj poput klanjanja Križu ili bdijenja. Uz prigodnu riječ molitvu i pjesmu molimo Gospodina da nam pokaže kojim putem nam je ići i šta nam je činiti da baštinimo Kraljevstvo Božje. Ove sadržaje animiraju članovi BIOS-a u dogovoru i suradnji sa svećenicima. 

 

3. i 5. srijeda 

Slobodne aktivnosti, filmske večeri, društvene igre i raznovrsna druženja na kojima se još bolje upoznajemo i gradimo zajedništvo. I zdravom igrom i zabavom možemo slaviti Gospodina!

Pripreme za hodočašća

Za svako hodočašće, lokalno ili nacionalno, organiziramo katehetske priprave za sve one koji žele poći, kako bi hodočašće osim druženja i zabave dobila istinsku duhovnu dimenziju koja im je i svrha. Ove kateheze vode animatori ili članovi BIOSa u suradnji sa svećenicima.