+ZORKA DELIJA

U subotu, 1. 8. 2020., preminula je Zorka Delija. Zorka se rodila u Opuzenu, 7. 9. 1933. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopana je na groblju “sv. Roko” u Opuzenu, 4. 8. 2020.
Pokoj vječni daruj joj, Gospodine!

About the Author