ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ

TEČAJ PRIPRAVE ZA BRAKCrkveni brak žele sklopiti Mateo Jurčić, sin Miljenka Vladimira i Marije r. Nevistić, župa sv. Mateja Rudnik-Orlac i Jelena Ostojić, kći Bože i Marine r. Rozić, naša župa. Vjenčanje je predviđeno u našoj župi, 7. 5. 2016.
About the Author