+ZDRAVKA DUJMOVIĆ

ANDJEO I SVIJECAU subotu, 22. 10 .2016., preminula je Zdravka Dujmović. Zdravka se rodila u Vojnu, 3. 2. 1922. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopana je na groblju Vojno-Potoci, 24. 10. 2016.

About the Author