ZAHVALA

Ovom prilikom želimo zahvaliti svim sudionicima križnog puta na Humu, kojega je ove godine predvodila naša župa. Posebice onima, koji su dali udjela u cjelokupnoj organizaciji: čišćenju i uređivanju molitvenog prostora, kao i parkinga, u molitvi, pjesmi, čitanju postaja križnog puta, ministriranju, nošenju križa ili razglasa. Nek dobri Bog nagradi i one koji nisu ovdje spomenuti, ali koji su na bilo koji način doprinijeli, kako bi ova pobožnost bila dostojanstvena. Najveća čast, zadovoljstvo i plod pobožnosti bit će ako bogopsovači prestanu psovati. 

 

About the Author