PRVA PRIČEST: 8. 4. 2018., u 11 sati
KRIZMA: 21. 4. 2018., u 16 sati.