UZ FUMIĆA I SOROSA – NAPRIJED!

ivica_sola.jpgŠto združuje pitoresknog "antifašista" Ivana Fumića i živopisnog špekulanta, danas "filantropa", Georgea Sorosa? Obojica su neka vrsta paranoida koji, kada su u pitanju dijagnoze stanja ovdje, sav problem vide u utjecaju Katoličke crkve. Fumić u svom "magnovenju" još uvijek ima priviđenja "ustaša" u popovskim mantijama koji bi, samo da Srakić migne, proklamirali da su i "danas većinsko leglo fašizma". Za probleme koje Fumić ima, kažu stručne osobe, jednostavno nema pomoći. Taman kad se čovjek odmori od fumićizma i "kulturkampfa" ocvaloga Boška Buhe, evo novih "partizana" za borbu protiv utjecaja korozivnog katoličanstva na hrvatsko društvo. U organizaciji Instituta za otvoreno društvo – mreže Sorosovih fondacija, u Zagrebu će se 16. lipnja održati skup obećavajućeg naslova za osrednji diplomski rad: "Svjetonazorski i vjerski pluralizam kao preduvjet stvarne demokracije". Iza te bezlične rečenice, slične tolikim drlj-mrlj simpozijima na kojima "intelektualci mirne naravi" mažnjavaju dnevnice, cugnu i štogod povale, dalje u tekstu stoje sasvim konkretne "direktive" za raspravu. U maniri fumićističkog "kulturkampfa" najveći problem ostvarenja "stvarne (!?) demokracije" za Sorosove talibane je "velik utjecaj Crkve u Hrvatskoj na sve segmente života… pa se može utvrditi da postoje pretenzije nametanja svojih stavova kao jedino vrijednih u svim važnijim društvenim pitanjima." Organizatori u istom tekstu nude sljedeća "goruća" pitanja za hrvatsko društvo, koja što prije valja riješiti ili ćemo propasti pod katoličkom tlakom vojske pedofila, fašista…, glavnih štetočinja HR društva. Tako se organizatori, među inim, zabrinuto pitaju:

1) Hoće li Hrvatska omogućavanjem nametanja "katoličke duhovnosti" kao jedinog oblika duhovnog života svim građanima osigurati "drugoumlje"?

2) Realizira li se kroz hrvatske institucije u društvu veća prisutnost i utjecaj Katoličke crkve nego što to nameću obaveze iz ugovora s Vatikanom?

3) Hoće li dominacija vrednota katolicizma producirati nove društvene sukobe…?

Odlikovanje za Svamidžija

U zemlji u kojoj predsjednik države Mesić daje visoko državno odlikovanje "katoliku" Svamidžiju i promiče njegov dalekoistočnjački nauk očito da državne vlasti nameću "katoličku duhovnost"! U zemlji u kojoj svatko može organizirati i organizira (duhovne) seminare, od pentakostalaca do Sorosevih, Jehovinih i inih svjedoka koji stoje na svakom uglu, doista se nameću "vrednote katolicizma" koje svednevice proizvode posvuda "društvene sukobe" i ostale svjetonazorske krkljance, a Bejrut je mila majka za Zagreb! U zemlji koja jedina u Europi ima regulirane odnose i iz proračuna financira sve vjerske zajednice, i reformirane, i pravoslavce, i islamsku zajednicu… doista se može govoriti o "diskriminaciji" manjinskih vjerskih skupina! Neka idu u skandinavske zemlje, Britaniju, Grčku… gdje većinske religije imaju status državnih religija, pa tamo prosipaju pamet – dobili bi nogu…!


Sorosovi trlababalanci

No kao i kod fumićizma, suvišno je dalje na prozirne ali moćne Sorosove trlababalance trošiti tintu. Kada mi je nakon povratka iz New Yorka prof. Tanjić s KBF-a u Zagrebu prenio "zabrinutost" jednog "Sorosevog svjedoka", profesora s Columbia Universityja, koji je rekao kako "unatoč velikom trudu" i novcu njihova fondacije "nije uspjela smanjiti utjecaj Katoličke crkve", mislio sam da se na to ne treba osvrtati. Prozvat će te umah kao "tipičnog katolika" sklonog "teorijama zavjere" i predrasudama prema Sorosu. No nakon najave ovog zagrebačkog skupa pade mi na pamet što bi bilo kada bi Crkva organizirala skup o problematici utjecaja Sorosovih mreža na hrvatsko društvo. Naravno, bio bi to atak "klerofašista" na "građansko društvo i inicijative", dok je ovaj najavljeni paranoični skup Sorosevih dildika u Zagrebu doprinos "stvarnoj demokraciji." Od "njihovih ljudi na terenu" u organizaciji ovog skupa tu je neizostavni Drago Hedl, poznat kao novinar koji je u komunizmu sudjelovao u pakiranju ljudi u prdekanu baš zbog želje za "stvarnom demokracijom" (ak. kipar Starčević, kao najpoznatiji, dobio godinu dana), pa svojom biografijom sasvim odgovara Popperovim idealima "otvorenog društva". Kao i "ljubimica" svih osviještenih žena u Hrvatskoj, Sanja Sarnavka, poznata (i) kao suradnica tajnih službi itd. Karneval je, eto, spreman, a kao svoj prilog skupu, osim ove besplatne reklame, nudim i budnicu: "Uz Fumića i Soroša protiv katoličkog ološa!"

Glas Slavonije

Što združuje pitoresknog "antifašista" Ivana Fumića i živopisnog špekulanta, danas "filantropa", Georgea Sorosa? Obojica su neka vrsta paranoida koji, kada su u pitanju dijagnoze stanja ovdje, sav problem vide u utjecaju Katoličke crkve. Fumić u svom "magnovenju" još uvijek ima priviđenja "ustaša" u popovskim mantijama koji bi, samo da Srakić migne, proklamirali da su i "danas većinsko leglo fašizma". Za probleme koje Fumić ima, kažu stručne osobe, jednostavno nema pomoći. Taman kad se čovjek odmori od fumićizma i "kulturkampfa" ocvaloga Boška Buhe, evo novih "partizana" za borbu protiv utjecaja korozivnog katoličanstva na hrvatsko društvo. U organizaciji Instituta za otvoreno društvo – mreže Sorosovih fondacija, u Zagrebu će se 16. lipnja održati skup obećavajućeg naslova za osrednji diplomski rad: "Svjetonazorski i vjerski pluralizam kao preduvjet stvarne demokracije". Iza te bezlične rečenice, slične tolikim drlj-mrlj simpozijima na kojima "intelektualci mirne naravi" mažnjavaju dnevnice, cugnu i štogod povale, dalje u tekstu stoje sasvim konkretne "direktive" za raspravu. U maniri fumićističkog "kulturkampfa" najveći problem ostvarenja "stvarne (!?) demokracije" za Sorosove talibane je "velik utjecaj Crkve u Hrvatskoj na sve segmente života… pa se može utvrditi da postoje pretenzije nametanja svojih stavova kao jedino vrijednih u svim važnijim društvenim pitanjima." Organizatori u istom tekstu nude sljedeća "goruća" pitanja za hrvatsko društvo, koja što prije valja riješiti ili ćemo propasti pod katoličkom tlakom vojske pedofila, fašista…, glavnih štetočinja HR društva. Tako se organizatori, među inim, zabrinuto pitaju:

1) Hoće li Hrvatska omogućavanjem nametanja "katoličke duhovnosti" kao jedinog oblika duhovnog života svim građanima osigurati "drugoumlje"?

2) Realizira li se kroz hrvatske institucije u društvu veća prisutnost i utjecaj Katoličke crkve nego što to nameću obaveze iz ugovora s Vatikanom?

3) Hoće li dominacija vrednota katolicizma producirati nove društvene sukobe…?

Odlikovanje za Svamidžija

U zemlji u kojoj predsjednik države Mesić daje visoko državno odlikovanje "katoliku" Svamidžiju i promiče njegov dalekoistočnjački nauk očito da državne vlasti nameću "katoličku duhovnost"! U zemlji u kojoj svatko može organizirati i organizira (duhovne) seminare, od pentakostalaca do Sorosevih, Jehovinih i inih svjedoka koji stoje na svakom uglu, doista se nameću "vrednote katolicizma" koje svednevice proizvode posvuda "društvene sukobe" i ostale svjetonazorske krkljance, a Bejrut je mila majka za Zagreb! U zemlji koja jedina u Europi ima regulirane odnose i iz proračuna financira sve vjerske zajednice, i reformirane, i pravoslavce, i islamsku zajednicu… doista se može govoriti o "diskriminaciji" manjinskih vjerskih skupina! Neka idu u skandinavske zemlje, Britaniju, Grčku… gdje većinske religije imaju status državnih religija, pa tamo prosipaju pamet – dobili bi nogu!


Sorosovi trlababalanci

No kao i kod fumićizma, suvišno je dalje na prozirne ali moćne Sorosove trlababalance trošiti tintu. Kada mi je nakon povratka iz New Yorka prof. Tanjić s KBF-a u Zagrebu prenio "zabrinutost" jednog "Sorosevog svjedoka", profesora s Columbia Universityja, koji je rekao kako "unatoč velikom trudu" i novcu njihova fondacije "nije uspjela smanjiti utjecaj Katoličke crkve", mislio sam da se na to ne treba osvrtati. Prozvat će te umah kao "tipičnog katolika" sklonog "teorijama zavjere" i predrasudama prema Sorosu. No nakon najave ovog zagrebačkog skupa pade mi na pamet što bi bilo kada bi Crkva organizirala skup o problematici utjecaja Sorosovih mreža na hrvatsko društvo. Naravno, bio bi to atak "klerofašista" na "građansko društvo i inicijative", dok je ovaj najavljeni paranoični skup Sorosevih dildika u Zagrebu doprinos "stvarnoj demokraciji." Od "njihovih ljudi na terenu" u organizaciji ovog skupa tu je neizostavni Drago Hedl, poznat kao novinar koji je u komunizmu sudjelovao u pakiranju ljudi u prdekanu baš zbog želje za "stvarnom demokracijom" (ak. kipar Starčević, kao najpoznatiji, dobio godinu dana), pa svojom biografijom sasvim odgovara Popperovim idealima "otvorenog društva". Kao i "ljubimica" svih osviještenih žena u Hrvatskoj, Sanja Sarnavka, poznata (i) kao suradnica tajnih službi itd. Karneval je, eto, spreman, a kao svoj prilog skupu, osim ove besplatne reklame, nudim i budnicu: "Uz Fumića i Soroša protiv katoličkog ološa!" Napisao: Ivica Šola

Preuzeto sa: Glas Slavonije

About the Author

Leave a Reply