ministrant.jpgDanas, na svetkovinu Krista Kralja, na Misi u 9 sati uvodimo u službu nove i potvrđujemo dosadašnje ministrante.

ministrant.jpgDanas, na svetkovinu Krista Kralja, na Misi u 9 sati uvodimo u službu nove i potvrđujemo dosadašnje ministrante.

POPIS MINISTRANATA ZA PREDSTAVLJANJE ŽUPNOJ ZAJEDNICI

 

Animatori: Antonela Jurkić, Jure Soldo i Tanja Rakitić

1. Luka Bilinovac

2. Matteo Boras

3. Vladimir Boras

4. Stjepan Čović

5. Monika Ćorić

6. Ana-Marija Ćosić

7. Hrvoje Damjanović

8. Hrvoje Galić

9. Marin Galić

10. Damir Kolar

11. Martina Kolar

12. Ana Lasić

13. Ante Lasić

14. Marko Lugarec

15. Dragica Marić

16. Marija Marić

17. Monika Marić

18. Luka Markota

19. Robert Mišković

20. Franko Matić

21. Blaženka Mihalj

22. Gabrijela Mihalj

23. Lidija Mikulić

24. Matej Milanović

25. Area Nakić

26. Erika Nakić

27. Andrea Pažin

28. Martina Pehar

29. Zvonimir Pehar

30. Andrej Pejković

31. Marsela Pejković

32. Ana Pujić

33. Marin Radat

34. Petra Rogić

35. Filip Soldo

36. Marija Soldo

37. Matej Soldo

38. Vedran Soldo

39. Sara Sudar

40. Davor Šunjić

41. Jelena Šutić

42. Jelena Vrebac

43. Filip Vrljić

44. Josip Vujević

45. Renato Zelčić

46. Josipa Zelenika

47. Elizabeta Zorić

48. Helena Zorić

49. Anton Zovko