Župa/Župni ured/Župna obavijest/UKLJUČENOST VJEROUČENIKA U ŽUPNE AKTIVNOSTI
UKLJUČENOST VJEROUČENIKA U ŽUPNE AKTIVNOSTI
 1. RAZRED (30) 10[1] = 33%
  Ministranti 3
  Čitači
  Dječji zbor 7
  Župni Caritas 1
 2. RAZRED (42) 19 = 45%
  Ministranti 8
  Čitači
  Dječji zbor 8
  Župni Caritas 3
 3. RAZRED (65) 26 = 40%
  Ministranti 8
  Čitači
  Dječji zbor 17
  Župni Caritas 1
 4. RAZRED (85) 29[2] = 34%
  Ministranti 9
  Čitači 3
  Dječji zbor 15
  Župni Caritas 6
 5. RAZRED (47) 23 = 49%
  Ministranti 10
  Čitači
  Dječji zbor 12
  Župni Caritas 1
 6. RAZRED (43) 16[3] = 37%
  Ministranti 8
  Čitači
  Dječji zbor 7
  Župni Caritas 2
 7. RAZRED (41) 19[4] = 46%
  Ministranti 13
  Čitači 1
  Dječji zbor 3
  Župni Caritas 4
 8. RAZRED (58) 25 = 43%
  Ministranti 14
  Čitači 1
  Dječji zbor 3
  Župni Caritas 9
 9. RAZRED (43) 15 = 35%
  Ministranti 4
  Čitači
  Dječji zbor 3
  Župni Caritas 8
 1. SREDNJE (79) 35[5] = 44%
  Ministranti 4
  Čitači 1
  Dječji zbor 2
  BIOS 24
  Župni Caritas 5

SVE SKUPA (533) 219[6] = 41%

 • Ministranti 81 (36%[7])
 • Čitači 6 (2%)
 • Dječji zbor 77 (35%)
 • BIOS 24 (11%)
 • Župni Caritas 40 (18%)

[1] Jedno je dijete uključeno u dvije aktivnosti.

[2] Četvero djece uključeno je u dvije aktivnosti.

[3] Jedno je dijete uključeno u dvije aktivnosti.

[4] Dvoje djece uključeno je u dvije aktivnosti.

[5] Jedno je dijete uključeno u dvije aktivnosti.

[6] Devetero djece uključeno je u dvije aktivnosti.

[7] Od ukupnog broja djece koja su izabrala neku aktivnost.

ŽUPA SV. IVANA
apostola i evanđelista
SV. MISE
vidi tjedni raspored misa
LOKACIJA
Sva prava pridržana - Župa Sv. Ivana. Powered by ITO