Župa/Župni ured/Župna obavijest/UKLJUČENOST VJEROUČENIKA U ŽUPNE AKTIVNOSTI
UKLJUČENOST VJEROUČENIKA U ŽUPNE AKTIVNOSTI
 1. RAZRED (50) 21[1] = 42%
 • Ministranti 11
 • Čitači
 • Dječji zbor 11
 • Župni Caritas

 

 1. RAZRED (56) 25[2] = 45%
 • Ministranti 10
 • Čitači
 • Dječji zbor 16
 • Župni Caritas

 

 1. RAZRED (70) 30 = 43%
 • Ministranti 9
 • Čitači 1
 • Dječji zbor 20
 • Župni Caritas

 

 1. RAZRED (PRVOPRIČESNICI) (103) 41[3] = 40%
 • Ministranti 11
 • Čitači 2
 • Dječji zbor 24
 • Župni Caritas 9

 

 1. RAZRED (64) 30[4] = 47%
 • Ministranti 13
 • Čitači 2
 • Dječji zbor 11
 • Župni Caritas 7

 

 1. RAZRED (59) 25[5] = 42%
 • Ministranti 11
 • Čitači 4
 • Dječji zbor 8
 • Župni Caritas 4

 

 1. RAZRED (56) 25[6] = 46%
 • Ministranti 11
 • Čitači 3
 • Dječji zbor 8
 • Župni Caritas 7

 

 1. RAZRED (60) 21[7] = 35%
 • Ministranti 13
 • Čitači 1
 • Dječji zbor 1
 • Župni Caritas 8

 

 1. RAZRED (93) 48[8] = 52%
 • Ministranti 21
 • Čitači 4
 • Dječji zbor 6
 • Župni Caritas 19

 

 1. SREDNJE (KRIZMANICI) (89) 30 = 34%
 • Ministranti 4
 • Čitači 3
 • Dječji zbor 4
 • Župni Caritas 4
 • BIOS 21

SVE SKUPA (700) 296[9] = 42%

 • Ministranti 114 (39%[10])
 • Čitači 20 (7%)
 • Dječji zbor 109 (37%)
 • Župni Caritas 58 (20%)
 • BIOS 21 (7%)

[1] Jedno je dijete upisano na dvije aktivnosti.

[2] Jedno je dijete upisano na dvije aktivnosti.

[3] Troje djece upisano je na dvije aktivnosti. Jedno dijete upisano je na četiri aktivnosti.

[4] Troje djece upisano je na dvije aktivnosti.

[5] Dvoje djece upisano je na dvije aktivnosti.

[6] Četvero djece upisano je na dvije aktivnosti.

[7] Dvoje djece upisano je na dvije aktivnosti.

[8] Dvoje djece upisano je na dvije aktivnosti.

[9] Osamnaestoro djece upisano je u dvije aktivnosti. Jedno je dijete upisano na četiri aktivnosti.

[10] Od ukupnog broja djece koja su izabrala neku aktivnost.

ŽUPA SV. IVANA
apostola i evanđelista
SV. MISE
vidi tjedni raspored misa
LOKACIJA
Sva prava pridržana - Župa Sv. Ivana. Powered by ITO