TAKSOVNIK

Često se zna dogoditi da mnogi vjernici nisu upućeni što podliježe taksi, kad se nešto traži u župnom uredu ili preko župnog ureda. Ovdje donosimo dijecezanski taksovnik, koji se nije mijenjao od 2005., tako da se znadete ravnati, ukoliko vam nešto od ovoga bude trebalo:

Liturgijske pristojbe
– Misna namjena …………………………………………………………………………………………………………..20 KM
– “Gregorijanske Mise”* …………………………………………………………………………………………….700 KM
– Vjenčanje (od toga Ordinarijatu 50 %) ……………………………………………………………………100 KM
– Sprovod ……………………………………………………………………………………………………………………..80 KM
– Krizmena cedulja (od toga Ordinarijatu 50 %) ……………………………………………………… ….50 KM
Pristojbe župne kancelarije
– Svi izvadci iz matičnih knjiga …………………………………………………………………………………….15 KM
– Obiteljski list ………………………………………………………………………………………………………………15 KM
– Otpusnica za vjenčanje ……………………………………………………………………………………………..15 KM
– Dopuštenje za sklapanje ženidbe izvan vlastite župe ……………………………………………….15 KM
– Izjava o slobodnom stanju za ženidbu ……………………………………………………………………..15 KM
– Svaka molba upućena na Ordinarijat …………………………………………………………………………..5 KM
Pristojbe dijecezanske kancelarije
– Razni oprosti (od malodobnosti, različite vjere i mješovite ženidbe, umaknuća, tazbine, nihil obstat** itd.) ………………………………………………………………………………………………………………..20 KM
– Naknadni upis u matične knjige ………………………………………………………………………………..20 KM
– Svaki drugi oprost i sl. ……………………………………………………………………………………………..20 KM
Sudske pristojbe
– Prvostupanjski postupak ………………………………………………………………………………………….600 KM
– Drugostupanjski postupak ……………………………………………………………………………………….300 KM
– Sudski postupak na temelju dokumenata ………………………………………………………………..300 KM
– Odvjetniku ili vještaku ……………………………………………………………………………………………..100 KM
– Članu Suda koji provede dan izvan suda …………………………………………..100 KM + putni trošak.

Napomene:
* Gregorijanske Mise – niz od 30 misa slavljenih uzastopno 30 dana, i to najčešće za pokojne (premda ne isključivo). Više o tome: www.bitno.net/vjera/sto-su-to-gregorijanske-mise
** nihil obstat: vadi se kod vjenčanja za sve one koji donose dokumente izvan naših biskupija
“Usrdno se preporučuje svećenicima da i bez primanja ikakvih priloga slave misu na nakanu vjernika, osobito onih siromašnih” (kan. 945, čl. 2).
Siromašni, posebno izbjeglice i prognanici, ne smiju biti lišeni sakramentalne pomoći (usp. kan. 848) ili sprovoda (kan. 1181) zbog toga što ne mogu platiti pristojbu.

About the Author