SVJETSKI SUSRET MLADIH

Ovih dana započele su službene prijave mladih za SSM, koji će se održati u siječnju 2019., u Panami. Više informacija na našoj website ili još bolje na: mladi.hbk.hr.  

SVJETSKI SUSRET MLADIH U PANAMI 2019.

About the Author