SVJETSKI DAN SIROMAŠNIH

Danas, 18. 11. 2018., svjetski je dan siromašnih. Papa stoga potiče sve ljude da prema potrebitima izraze poštovanje jer su oni “stvarna prisutnost Isusa među nama”. Tu se shvaća koliko je naš način života drugačiji od onoga u svijetu koji – prema Papinim riječima – “hvali, nasljeduje i oponaša one koji imaju moć i bogatstvo, dok marginalizira siromašne i odbacuje ih i smatra ih sramotom”. “U onoj mjeri u kojoj bogatstvu uspijemo dati ispravan i pravi smisao u toj mjeri rastemo u čovječnosti i postajemo sposobni za solidarnost, u tišini slušanja”, rekao je Papa.

About the Author