SVI SVETI

Ovdje donosimo raspored svetih misa za pokojne koje će se slaviti po grobljima:

 – Na groblju Smrčenjaci u 10 sati.

 – Na groblju Masline u 11 sati.

 – Na Djevojačkom groblju – sv. Ante u 12 sati.

 – Na groblju Orlac u 16 sati.

Svete mise u našoj župnoj crkvi su u: 7, 8 i 18 sati

DUŠNI  DAN

 – Na groblju Kolenje – Ilići u 10 sati. 

 – Na groblju Šoinovac u 11 sati.

 – Na groblju Gorica – Cim u 12 sati. 

 – Na groblju Sutina u 15 sati.

 – Na groblju Raštani u 16 sati. 

Svete mise u našoj župnoj crkvi su u: 7, 8 i 18 sati.

 

MISE PO GROBLJIMA ZA SVI SVETE I DUŠNI DAN U

ŽUPAMA JABLANICA I DREŽNICA

 

SUBOTA, 27. 10. 2018.

GORNJA DREŽNICA – Raičevo groblje u 11 sati

GORNJA DREŽNICA – Šarića groblje u 12 sati

NEDJELJA, 28. 10. 2018.

JABLANICA – u 10 sati

VRDI – groblje u 12 sati

PERUTAC – u 14 sati

ČETVRTAK, 1. 11. 2018.  – SVI SVETI

GLOGOŠNICA – u 9 sati

RADEŠINE – groblje u 11 sati

JABLANICA – groblje u 13 sati

DONJA DREŽNICA – župna crkva, patron župe, sv. misa u 11 sati i molitva na RAIČEVU groblju pored crkve.

PETAK, 2. 11. 2018. – DUŠNI DAN

ĆOPI  – u 10 sati

KREMENAC – u 11,30 sati (molitva za pokojne)

GORNJA GRABOVICA – u 12 sati

DONJA GRABOVICA – u 13 sati

don Marko Šutalo, župnik Jablanice

About the Author