SVETE MISE KROZ TJEDAN

Ponedjeljak,  24. ožujka – Uskrsni ponedjeljak

7   – Bosiljka Ðopa za +sinove MIRU i MIJU, te pok. ZVONIMIRA

7  –   Srećko Puljić za +JANJU i STJEPANA, i ostale pokojne iz obitelji   

18  – Rajka Kolobarić za +rod. MILKU i VJEKOSLAVA Mandić

18  – Zdravka Lasić za +ILIJU, DRAGICU, ANTU Lasić i zaove MARU i IVU

18  – Kći Zrinka i obitelj za +majku ANÐU Tomas

Utorak,  25. ožujka

7  –   Vinko i Matija Kovačević za sve svoje pokojne      

7  –   Ivan Bubalo za +VERU Merdžan

18  – Kata Pandža za +supruga JOSIPA, svekra JURU, svekrvu SOFIJU, baku JANJU i ostale pokojne iz obitelji Pandža i Ramljak       

18  – Elvira za +djedove JOZU i BOŽU te bake ANÐU i ANU

Srijeda, 26. ožujka

7  –   Ankica Barbarić za +rod. IVICU i KATICU Miletić    

7  –   Stipe Bagarić za +oca iVANA, brata JOZU i ostale pokojne iz obitelji

18  – Branka Vrljić za sve svoje pokojne

18  – Supruga Delfa Krajinović i djeca za +PERU

18  – Sestre za +RUŽU Šarac (1. g.)

Četvrtak, 27. ožujka

7  –    Unuke Silvana i Svjetlana za +baku ZORU Barbarić

7  –   Djeca za +BOSILJKU Šafradin

18  – Supruga Dragica Lugonja i djeca za +VESELKA

18 –  Supruga Mira Jovanović i obitelj za +IVANA Jovanovića

18-   Draženka Čuljak za +sestru DANIELU i rod. DAVORINA ( 1. g.) i LJERKU Starčević

Petak,  28. ožujka

7-     Olga Goluža za +supruga DAMJANA, rod. IVANA i CVIJETU te brata PERU Krtalića

7-     Franjo Azinović za +rod. DRAGU i DRAGICU

18-   Djeca za +majku JANJU Kordić (1. g.)

18-   Rajka Kolobarić za +svekra BLAŽA, svekrvu KATU i supruga PETRA

18-   Anica Rotim za +supruga JOZU, svekra IVANA, svekrvu JELU i rod. LUKU i IVU

Subota,  29. ožujka

7 –    Pero Križanović i obitelj za +rod. KARLU i MILKU

7 –    Vesna Marić za +supruga ZLATKA    (2. g.)

17 –  Vjenčanje: Pejić – Skoko

18 – Supruga Ljubica i kćeri Gordana i Draženka za +IVANA Zeljku ( 1. g.)

18 – Vida Peko i djeca za +supruga JURU, njegove roditelje PERU i LUCIJU, te brata  IVICU

Nedjelja, 30. ožujka

Sv. mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12  i 18 sati

About the Author

Leave a Reply