SVETE MISE KROZ TJEDAN

kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedan od 28. ožujka – 2. travnja 2011.

kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedan od 28. ožujka – 2. travnja 2011.

Ponedjeljak, 28. ožujka

7 – Supruga Dragica Lugonja i djeca za +VESELKA Lugonju

7 – Janja Andričević za +supruga NIKOLU, svekrvu BOŽICU, tetku MARU i tetka JOZU

18 – Kćeri Vesna i Zdravka za +IVANA Marijanovića (1. g.)

18 – Kata Soldo za +supruga IVANA, MARU, JURU, IVANA, MARU te sestru ANICU i RUŽU

Utorak, 29. ožujka

7 – Danica Bošković za +rod. DANILA i ANICU, braću PERU, FRANJU, KARLA, sestru VINKU i ostale pokojne iz obitelji Opančar

7 – Ruža Vukoja za sve svoje pokojne

18 – Supruga Ljubica i djeca za +IVANA Zeljku (4. g.) i ostale pokojne iz obitelji Zeljko i Pandža

18 – Obitelj za +MARU Raspudić

Srijeda, 30. ožujka

7 – Zlatko Kljajo i obitelj za +majku ANKU Kljajo

7 – Luca Jurić za +rod. ILKU i IVANA te sestru IVU

18 – Sin Nikola i obitelj za +IVANA Rozića ( 1. g.)

18 – Vlado Soldo za +MARIJU i BLAŽA Soldo

18 – Supruga Vida i djeca za +JURU Peko

Četvrtak, 31. ožujka

7 – Adrijana Bagarić za +djeda PETRA, baku KATU i ujaka SLAVKA

7 – Djeca za +rod. ŠĆEPU i MARU Kožul

18 – Djeca za +IVICU (ž) g. te +MARKA, ZORU i ostale pokojne iz obitelji Arapović

18 – Supruga LUCA za +IVANA Domljana, te svoje i njegove roditelje

18 – Darko i Tihana za +rod. RAJKA i IVKU, baku DRAGICU i djeda IVANA

Petak, 1. travnja

7 – Josip Žura za +JAKOVA

7 – Branka Draganović za +rod. IVANA i KATICU te brata JOSIPA Grgića

7 – Blago i Hrvoje Zovko za +rod. JURU i ANÐU

18 – Marica Rozić za +strica MARIJANA, strinu LUCU i ostale pokojne iz obitelji

18 – Supruga Mira i obitelj za +IVANA Jovanovića

Subota, 2. travnja

7 – Matija Šimić za +supruga ILKU i zeta PERU te sve svoje pokojne

7 – Ilija Drežnjak za +suprugu IVU i ostale pokojne

18 – Sinovi za +rod. SLAVKA (1. g.) i LJUBICU Krilić

18 – Jelka Pinjuh i djeca za +supruga MATU i ostale pokojne iz obitelji Pinjuh i Drinovac

18 – Čitači i predmolitelji krunice za +DRAGU Zovku

Nedjelja, 3. travnja

Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

About the Author

Leave a Reply