SVETE MISE KROZ TJEDAN

kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedan od 17. – 22. siječnja 2011.

kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedan od 17. – 22. siječnja 2011.

Ponedjeljak, 17. siječnja

7 – Ilir Domđonaj za +majku MARIJU i ostale pokojne

7 – Jerko i Ljubica Radić za +rod. RUŽU i IVANA, braću BLAGU i FRANU i nevjestu OLGICU

18 – Jakov Karlušić za +suprugu DRAGICU (15.g.), brata PETRA, majku DELFU, djeda JAKOVA i baku LUCIJU

18 – Marsela Zorić za +oca ZVONKA Jurkovića, djeda JOZU, bake ŠTEFICU i LUCU te sve pokojne iz obitelji Jurković i Bašadur

Utorak, 18. siječnja

7 – Djeca za +rod. ANTU i KATU Puljić

7 – Nada Ripić za +rod. CVITU i FRANJU Stojanovića

18 – Nevenka Rogić i obitelj za +majku MARU i svekra ANTU

18 – Obitelj Nenada Mišića za +sestru MARIJU, brata ANTU i zeta DINKA

Srijeda, 19. siječnja

7 – Ljilja Zelenika za +oca IVANA

7 – Slavica Škobić za +rod. BLAGU i MARU, braću STOJANA i DAVORINA

18 – Anica Dragičević za +MATIJU

18 – Kći Marica Zelenika za +IVKU i JAKOVA Kalinića

Četvrtak, 20. siječnja

7 – Sin Anđelko Matić za +rod. ILIJU i RUŽU te tetku LJUBICU

7 – Ana Golemac za +supruga VINKA Golemca

18 – Supruga Cvija Pažin i djeca za +IVANA, njegove i svoje roditelje

18 – Supruga Iva za +BRANKA, svekra ŠIMUNA, svekrvu KATU, rod. GRGU i LJUBU

Petak, 21. siječnja

7 – Ljubica – Cica Mucić i kćerke za +PERU Mucića (20.g.)

7 – Zora Božić za svoje pokojne

18 – Danica Katavić za +supruga MIJU i ostale pokojne iz obitelji Katavić i Arapović

18 – Ružica Vukoja i obitelj za +IVANA (10.g.)

Subota, 22. siječnja

7 – Ivica Marić za +sestru MARU, JOSIPA i JOŽEFA Ambruža, DANICU, MATU, ZVONKA, ROBERTA, MILKU i STANISLAVA Marića

7 – Zdravka Pehar i djeca za +SAŠU Pehara 18 – Desanka Stojčić i obitelj za +supruga KREŠIMIRA

18 – Jozo Marić za +FILIPA i ANÐU, MATU i MANDU, PETRA i LUCU

Nedjelja, 23. siječnja

Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

About the Author

Leave a Reply