SVETE MISE KROZ TJEDAN

kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedan od 29. studenog – 4. prosinca 2010.:

kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedan od 29. studenog – 4. prosinca 2010.:

Ponedjeljak, 29. studenoga

7 – Obitelj Joze Kožula za sve svoje pokojne

7 – Supruga Mirjana i kći Maja za +ZDENKA Pehara

18 – Djeca za +MARTINA Arapovića

18 – Supruga i djeca za +VINKA Lasića

Utorak, 30. studenoga

7 – Janja Grgić za +IVANA, DANICU i RUŽU Miletić

7 – Djeca za +rod. MILKU i VINKA Glibića

18 – Suprug Vlatko, sin Ivica i obitelj za +NEVENKU Devčić

18 – Nenad Zelenika na nakanu

18 – Supruga Lucija i kći Danijela za +MARTINA Petrovića

Srijeda, 1. prosinca

7 – Mira Vasilj za +rod. JAKOVA i IVU, svekra ILIJU i svekrvu KATU

7 – Ankica Pavlić za +supruga JOZU i njegove roditelje

18 – Štefica Zeljko za +ANTU Zeljko, njegove rod. DAMJANA i ANICU te ANTU i ANICU i ostale pokojne iz obitelji Zeljko

18 – Obitelj Kolar za +DAMIRA

Četvrtak, 2. prosinca

7 – Dragica Radoš za +MARIJU Martinović

7 – Krešimir Šilić za +rod. IVANA i LJUBICU te brata TOMISLAVA

18 – Djeca za +ANICU Buhač (1. g.)

18 – Jurka Vučak za +STIPU Vučak, sve pokojne iz njegove obitelji, te svoje pokojne

Petak, 3. prosinca

7 – Vladimir Zalar i djeca za +DRAGICU

7 – Obitelj Pločkinić za +JOZU Pločkinića i njegove pokojne

18 – Jozo Tomić za +rod. JELU i STANKA, pomajku MARU, braću, sestre i ostale pokojne

18 – Jozo i Manda Bulić za sve svoje pokojne te +LUCU Muselimović

Subota, 4. prosinca

7 – Milica Boras za +sestru LJERKU, zeta MARIJANA Krezića i sve pokojne iz obitelji

7 – Luca Bukovac za +rod. ILKU i MARKA, baku JELU i djeda IVANA

18 – Vesna Ćavar za +DRAŽENA i sve pokojne iz obitelji Pinjuh i Grbešić

18 – Supruga Seka i djeca za +JURU Mucića, njegove rod. IVU i NIKOLU, svoje rod. JELENU i MARIJANA te sestru MARIJU Pekić

Nedjelja, 5. prosinca – 2. DOŠAŠĆA

Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

About the Author

Leave a Reply