SVETE MISE KROZ TJEDAN

kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedan od 8. – 13. studenog 2010.:

kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedan od 8. – 13. studenog 2010.:

Ponedjeljak, 8. studenog

7 – Mara Arapović za +IVANA i ŠTEFANIJU i ost.++ iz obitelji

7 – Niko Puljić za +rod. ÐURU i STOJKU, sestre VIDU i DANICU, tetku MARU Perić i ost.++ iz obitelji Puljić

18 – Janja Jurić za +rod. MATU i ILKU i sve svoje pokojne

18 – Supruga Boža i djeca za +ANÐELKA Vučinu

18 – Supruga Katica i djeca za +MARKA Marojevića (1. g.)

Utorak, 9. studenog

7 – Mijo i Ljilja Krištić za +rod, braću, sestre i zeta Roberta

7 – Supruga Vedrana i kćeri Ana i Maja Gadžić za +DRAGANA Gadžića

18 – Stana Penava za +rod. DANICU i MARTINA Sušca

18 – Obitelj Perice Čović za +rod. TONKU i STIPU te sve ++ iz obitelj Čović i Gvozden

Srijeda, 10. studenog

7 – Mara Lovrić za +supruga ILIJU, svekra JAKIŠU, svekrvu MARU, te rod. ŠIMU i JAGU i ost. ++ iz obitelji

7 – Antonija Galić za +rod. ANTU i MATIJU Marinović i sve ++ iz obitelji

18 – Branka Rogić za +rod. ŽARKA i ANICU Biokšić

18 – Drago Zovko za +rod. ILIJU i MATIJU, braću MATU i VJEKOSLAVA i nevjestu MARU

Četvrtak, 11. studenog

7 – Kći Delfa za +rod. RUŽU i STANKA te sestru LUCU

7 – Anka Bilić za +ŠIMU i JOZU Bilić te sve ++ iz obitelji Bilić i Pehar

18 – Supruga Olivera i obitelj za +MARIA Mikulića

18 – Jerko Leventić za +sestru ANÐU (2. g.), rod. MARKA i IVU

Petak, 12. studenog

7 – Vesna Ćavar za +DRAŽENA i za duše u čistilištu

7 – Supruga Božana i kći Dragica za +STANISLAVA Mijatovića

18 – Roditelji za +sina GORDANA Paraća

18 – Marica Banović za +kćer IVANKU Banović (1. g.)

Subota, 13. studenog

7 – Otac Ante, majka Dragica i sestra Josipa za +DEJANA Marijanovića

7 – Zdneka Marić i obitelj za +oca GRGU, sestru SLAVU, svaka BOŽU i ost. ++ iz obitelji

18 – Roditelji i sestre za +IGORA Marića (10. g.)

18 – Jela Primorac za +supruga TOMISLAVA, njegove i svoje roditelje te ost. ++ iz obitelji Primorac i Arapović

Nedjelja, 14. studenog

Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

About the Author

Leave a Reply