SVETE MISE KROZ TJEDAN

kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedan od 6. – 11. rujna 2010.:

 

 

kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedan od 6. – 11. rujna 2010.:

Ponedjeljak, 6. rujna

7 – Ruža Vukoja za svoje pokojne

7 – Sin Dragan i obitelj za +rod. MANDU i MILU Džeba

18 – Djeca i obitelj za +DANU (ž) i VINKA Zlopaša

18 – Spomenka Vračević za +majku KATU Vukoja

Utorak, 7. rujna

7 – Mira Boto za +rod. MATU i IVU Soldo

7 – Supruga Marija i djeca za +ANTU Šutića

18 – Djeca za +PERU i MARICU Šunjić

18 – Iva Romić i kćerke za +SLAVKA Romića (7.g.)

Srijeda, 8. rujna – MALA GOSPA

7 – Franjo Azinović za +rod. DRAGU i DRAGICU

7 – Božo Marić za +PETRA, BARBARU, MANDU, LUCU i BOŽU

18 – Ankica Sesar i obitelj za +supruga ZVONKU i svekrvu STANU

18 – Veselko Blažević i Stoja Gakić za +ŠTEFU i VINKA Kos

Četvrtak, 9. rujna

7 – Mira Boto za +STANKA i LUKU Lukića

7 – Ðurđica Arapović i obitelj za +supruga VLADU Arapovića (3.g.)

18 – Miško Lovrić i obitelj za +oca SLAVKA

18 – Ljubica i djeca za +MARKA Lozančića i KATICU Grgić

Petak, 10. rujna

7 – Ružica Veber za +rod. ANTUNA i MARU

7 – Slavko Vujinović za +rod. STOJU i LUKU

18 – Ilija Ljolje za +rod. MARKA i RUŽU

18 – Obitelj Barbarić za +PERU Vrljić i ostale pokojne iz obitelji Vrljić i Barbarić

18,30- Vjenčanje: Dragović – Jovanović

Subota, 11. rujna

7 – Ankica Barbarić za +rod. KATICU i IVICU Miletić i ostale pokojne iz obitelji Petrović

7 – Željana Vučić za +RUŽU i BOŽU Jurica i ostale pokojne iz obitelji

18 – Ljubica Petković za +rod. ANICU i STJEPANA, supruga ZVONKU, zaovu ZLATKU, BLAGOJA Kozarovskog i ostale pokojne

18 – Mirela Vujević za +IVANKU Banović

18 – Marica Celić za +majku ANDRU Kvesić (1. g.)

Nedjelja, 12. rujna

Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

About the Author

Leave a Reply