SVETE MISE KROZ TJEDAN

kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedan od 30. kolovoza – 4. rujna 2010.:

kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedan od 30. kolovoza – 4. rujna 2010.:

Ponedjeljak, 30. kolovoza

7 – Obitelj Olge i Marinka za +rod. MATU i IVU Vukojević

18 – Jelica Čović za sve pokojne iz obitelji Šimunović i Čović

Utorak, 31. kolovoza

7 – Kata i Marko Dragić za +rod. CVITU i TADIJU Dragić te +MATU Lovrića

18 – Djeca za +rod. FRANJU i ANICU Marić

18 – Ana Ćukac za +RIKARDA Ćukca i sve pokojne iz obitelji Ćukac

Srijeda, 1. rujna

7 – Željko Dugandžić za +majku MIRU Dugandžić (g.)

7 – Anđa Milićević za +rod. FRANU i IVU, brata ILIJU, bratića ŠITU i ostale pokojne iz obitelji

18 – Supruga Neda i djeca za +BOŽIDARA Bohma

18 – Koviljka Grbavac za +rod. ŠIMU i VINKA Ljubić i ostale pokojne

Četvrtak, 2. rujna

7 – Obitelj Jure Vlaho za +MATU, VLAHU, PERU i IVANA Ramljaka

7 – Franjo i Ljubica Andačić za +LUCU, STANKA i MARTINA te sve pokojne iz obitelji Andačić

18 – Anđelka Tutiš za +supruga JOZU, svekrvu ANÐU i svekra ANTU, djevera STIPU i ostale pokojne

18 – Paula Azinović za sve svoje pokojne

Petak, 3. rujna

7 – Kata Rotim za +oca ANDRIJU Glavana i ostale pokojne iz obitelji Glavan

7 – Marija Bošnjak za +sestru ANICU Kopilaš (1.g.), rod. PERU i LUCU te sestru DANICU

18 – Emilija Lebar za +rod. FRANJU i FILOMENU

18 – Obitelj Franje Novakovića za +rod. DELFU i ŠIMUNA

Subota, 4. rujna

7 – Ružica Vukoja za +sina IVANA, oca STJEPANA i sve pokojne iz obitelji Vukoja

7 – Supruga Mara i djeca za +ILIJU Petrovića

17 – Vjenčanje: Šutalo – Papak

18 – Supruga Anica i obitelj za +VINKA Primorca

18 – Jelica Livaja za +brata ŽELJKA Buzuka (1.g.) i rod. STANKA i ZORU Buzuk

Nedjelja, 5. rujna

Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

About the Author

Leave a Reply