SVETE MISE KROZ TJEDAN

kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedan od 14. – 19. lipnja 2010.:

kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedan od 14. – 19. lipnja 2010.:

7 – Ljilja Lukić za +rod. JOZU i ANKU Bukovac

7 – Obitelj za +JAGU Lasića

18 – Anica Zelenika za +sinove DRAGANA i ZLATKA (branitelje) god.

18 – Ilonka Marijanović za +Maru Maduna

18 – Tonka Livaja za +JOZU, BOSILJKA i ŠIMU (ž)

Utorak, 15. lipnja

7 – Zdravka Dujmović za +supruga VLADU, svekra MARKA i svekrvu JANJU

7 – Djeca za +rod. MATU i MARU Miloš

18 – Ante Petrović i obitelj za +suprugu ANÐU

18 – Supruga Berta i djeca za +NIKOLU Dujmovića (2. g.)

Srijeda, 16. lipnja

7 – Anđelko Karlušić za +braću ILIJU i BOŠKA te bratića MLADENA

7 – David Rašić za +rod. MARU i FRANU

18 – Anica Škrobo za +rod. PERU i PAVLA te brata GRGU

18 – Anka Dundović za +supruga GRGU, njegove rod. MATU i VIKTORIJU

Četvrtak, 17. lipnja

7 – Anka Pehar za +rod. DOMU i ANDRIJU i sve pokojne iz obitelji

7 – Ivanka Anđelić i obitelj za +tetku JANJU Livaja

18 – Suprug Slaviša i djeca za +SILVANU Borovčanin

18 – Rajka Kolobarić za +supruga PETRA i ostale pokojne iz obitelji Kolobarić i Mandić

Petak, 18. lipnja

7 – Predrag Šušac za +JANJU, JELU, MARU, LOVRU i ostale pokojne

7 – Vera Mikulić za +supruga MARKA, rod. JOZU i MARU te brata STOJANA

18 – Obitelj za +TOMISLAVA – FRANJU Vlahu (8. g.)

18 – Jela Rotim i djeca za +supruga ANTU

Subota, 19. lipnja

7 – Supruga Draga i djeca za +IVANA Drežnjaka

7 – Iva Drinovac za +rod. FRANU i KATU, brata JAKOVA Bagarića, svekra MARTINA, svekrvu ŠIMU i djevera ANTU Drinovca

18 – Marko Šunjić za +suprugu JURKU i sve pokojne iz obitelji

18 – Obitelj za +JANJU Jurić (g.) te ILIJU, IVICU i VINKA Jurića

Nedjelja, 20. lipnja

Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

About the Author

Leave a Reply