SVETE MISE KROZ TJEDAN

kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedan od 7. – 12. lipnja 2010.:

kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedan od 7. – 12. lipnja 2010.:

Ponedjeljak, 7. lipnja

7 – Iva Bubalo za +supruga RUDOLFA, sina IVANA, roditelje, brata IVANA te sestre MATIJU i MARICU

7 – Nikola Puljić za +suprugu KATICU, oca MARKA i tetku BOŽENU

18 – Supruga Neda i djeca za +MILENKA Zeleniku

18 – Zdravko Vojvodić i ob. za +rod. MIRKA i MARU, tetku MIRU Nikšić i ostale pokojne

18 – Andrija Zubac za +suprugu MARIJU

Utorak, 8. lipnja

7 – Josip Žura za +JAKOVA i STANKA

7 – Josip Žura za +rod. MIHAELA i MAGDALENU te sestru OLGU

18 – Iva Jakić za +supruga JOZU, svekra JOZU i svekrvu KATU

18 – Draga Pikula za +rod. FILIPA i ILKU Šunjić, sestru JELU i svaka NIKOLU Skender

Srijeda, 9. lipnja

7 – Supruga Mara za +MARTINA Sirotku

7 – Radica Rezić za +rod. DRAGU i MARU, bratića JOSIPA i sve pokojne iz obitelji Zeljko

18 – Marin Galić za +rod. DANICU i VLADU

18 – Ivan Klarić za svoje pokojne

Četvrtak, 10. lipnja

7 – Sin Dragan i obitelj za +rod. MILU i MANDU Džeba

7 – Kćer Milena za +rod. ŽARKA i ZORU Knezović

18 – Kata Drmać za +IVANA, MARU, MIRU i SILVIJU Ćorić te SLAVKA Drmaća

18 – Zdravka Biloš za +supruga VICKA Biloša (branitelj) i za +majku STANU, oca IVANA, sestru ANU i svekra ILIJU Biloša

Petak, 11. lipnja

7 – Obitelj Nedjeljka Ripića za +rod. ANICU i MARTINA

7 – Tatjana Zovko za +majku MIRU Jelić

18 – Mara Krešo i djeca za +BOSILJKA i DAVORA (branitelj)

18 – Marina Ćurković za +DRAGANA i JOSIPA

18 – Višnja i djeca za +MARKA Matića (bratnitelj)

Subota, 12. lipnja

7 – Obitelj za +FILIPA Alagušića

18 – Supruga Vera Gabrić za +PERU i ostale pokojne iz obitelji

18 – Ljiljana Buhač i djeca za +ZDRAVKA

18 – Ivana Bule za +IVANKU Banović

18.30 Vjenčanje: Prskalo-Planinić

Nedjelja, 13. lipnja

Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

About the Author

Leave a Reply