SVETE MISE KROZ TJEDAN

kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedan od 31. svibnja – 5. lipnja 2010.:

kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedan od 31. svibnja – 5. lipnja 2010.:

Ponedjeljak, 31. svibnja

7 – Kćerke Vera i Ranka za +rod. HELIJU i DRAGOMIRA Grešl

7 – Ivo Delija za +rod. MATU i MARU

18 – Milada, Stanka i Franciska za +tetke STANU i ANICU

18 – Anđa Miškić za +rod. IVANA i IVKU Nikolić, brata IVICU i ostale pokojne iz obitelji

Utorak, 1. lipnja

7 – Pavica Zovko za +rod. ANDRIJU i KATU, svekra PERU i svekrvu DOMU

7 – Danica Palameta za +djedove LUKU i PETRA, bake RUŽU i MARU, tetka STOJANA i tetku KATU Rajić

18 – Ivka Brzica za +PETRA, JURU, ANICU, ANTU i NEVENKA

18 – Vida BRkić za +supruga ANTU i sve pokojne iz obitelji Miloš i Brkić

Srijeda, 2. lipnja

7 – Smilja Musa za +rod. ANICU i IVANA te sestru ANÐU

7 – Anica Zovko za +rod. RUŽU i MARTINA Marijanović

18 – Rozika Kolobara za +rod., rođaka LOVRU, svekra, svekrvu, djevera SLAVKA i zaovu ANICU

18 – Nevjesta Ankica za +svekra CVITANA, svekrvu ŠIMU i ostale pokojne iz obitelji Perić

Četvrtak, 3. lipnja – TIJELOVO

Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11 i 18 sati

Petak, 4. lipnja

7 – Mijo i Ljilja Krištić za +rod., braću, sestru i ostale pokojne

7 – Vilma Bago za +rod. JURU i ANÐU Vidović

18 – Radmila RAič i djeca za +supruga LUKU, oca ANTU, svekra ILIJU i svekrvu ANÐU

18 – Kći Ljubica i obitelj za +majku RUŽU Merdžo

18 – Djeca za +rod. JELU (1.g.) i MARIJANA Mihalj

Subota, 5. lipnja

7 – Vesna i Dražena Ćavar za +DRAŽENA Ćavara i ostale pokojne iz obitelji

7 – Tomo i Olga Primorac za +rod. NIKOLU i JANJU, DRAGU BAmbira, braću VLADU, ZDRAVKA i sestru ŠTEFU

18 – Obitelj za +DALIBORA i IVANA Markovića

18 – Ruža Oreč za +majku MATIJU Bašić

Nedjelja, 6. lipnja

Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

About the Author

Leave a Reply