SVETE MISE KROZ TJEDAN

kruh.jpgRaspored svetih Misa kroz tjedan od 16. – 21. lipnja 2008.:

Ponedjeljak, 16. lipnja

7 – Obitelj za +TOMISLAVA – FRANJU Vlahu

7 – Luca Jurić za sve pokojne za koje se nema tko spomenuti

18 – Mara Martinovića za +sina MARINA, supruga NEVENKA i sve pokojne iz obitelji Martinović

18 – Obitelj Tomislava Mihalja za +rod. ANICU i MARKA, brata ZDRAVKA, baku MARU i djeda BLAŽA

Utorak, 17. lipnja

7 – Zdravka Biloš i djeca za +supruga VICKA (g.)

7 – Mira i Neda za +oca MARKA Vučinu

18 – Djeca za +rod. ANDRIJU i RUŽU, braću, sestru i nevjeste

18 – Zora Miletić za +supruga ILIJU Miletića i oca MARTINA Merdžu

Srijeda, 18. lipnja

7 – Sin Ivo i kći Ljilja za +rod. MARU i MATU Miloš

7 – Supruga Davorka i kći Nataša za +JOSIPA Bošnjaka

18 – Iva Romić i djeca za +supruga SLAVKA

18 – Angela Govorčin za +supruga MIRKA, te rod. JAKU, IVANA, MARKA i ANU

Četvrtak, 19. lipnja

7Iva Drinovac za +FRANU i KATU, JAKOVA Bagarića te MARTINA, ŠIMU i ANTU Drinovac

7  – Danica za +supruga JOSIPA Mlikotu, rod. STANKA i MARU Filipović

18 – Marko Šunjić i djeca za +JURKU Šunjić

18 – Ljiljana Pehar za +majku MILKU Jurić

Petak, 20. lipnja

7 – Zora Anđelić za sve pokojne iz obitelji Tomas, Anđelić i Barić

7 – Supruga Draga i djeca za +IVANA Drežnjaka

18 – Milena Bušić za +GRGU Kvesića i ostale pokojne iz obitelji Kvesić

18 – Djeca i obitelji za +rod. EMILA i ANICU Majksner te za +LUCU Dragoje

Subota, 21. lipnja

7 – Zora za +BIKU Šimić

17 – Vjenčanje: Mile Prlić i Vesna Leto

18 – Na nakanu župe 

19 – Vjenčanje: Vedran Vujević i Kristina Čović

Nedjelja, 22. lipnja

Sv. mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

kruh.jpgRaspored svetih Misa kroz tjedan od 16. – 21. lipnja 2008.:

Ponedjeljak, 16. lipnja

7 – Obitelj za +TOMISLAVA – FRANJU Vlahu

7 – Luca Jurić za sve pokojne za koje se nema tko spomenuti

18 – Mara Martinovića za +sina MARINA, supruga NEVENKA i sve pokojne iz obitelji Martinović

18 – Obitelj Tomislava Mihalja za +rod. ANICU i MARKA, brata ZDRAVKA, baku MARU i djeda BLAŽA

Utorak, 17. lipnja

7 – Zdravka Biloš i djeca za +supruga VICKA (g.)

7 – Mira i Neda za +oca MARKA Vučinu

18 – Djeca za +rod. ANDRIJU i RUŽU, braću, sestru i nevjeste

18 – Zora Miletić za +supruga ILIJU Miletića i oca MARTINA Merdžu

Srijeda, 18. lipnja

7 – Sin Ivo i kći Ljilja za +rod. MARU i MATU Miloš

7 – Supruga Davorka i kći Nataša za +JOSIPA Bošnjaka

18 – Iva Romić i djeca za +supruga SLAVKA

18 – Angela Govorčin za +supruga MIRKA, te rod. JAKU, IVANA, MARKA i ANU

Četvrtak, 19. lipnja

7Iva Drinovac za +FRANU i KATU, JAKOVA Bagarića te MARTINA, ŠIMU i ANTU Drinovac

7  – Danica za +supruga JOSIPA Mlikotu, rod. STANKA i MARU Filipović

18 – Marko Šunjić i djeca za +JURKU Šunjić

18 – Ljiljana Pehar za +majku MILKU Jurić

Petak, 20. lipnja

7 – Zora Anđelić za sve pokojne iz obitelji Tomas, Anđelić i Barić

7 – Supruga Draga i djeca za +IVANA Drežnjaka

18 – Milena Bušić za +GRGU Kvesića i ostale pokojne iz obitelji Kvesić

18 – Djeca i obitelji za +rod. EMILA i ANICU Majksner te za +LUCU Dragoje

Subota, 21. lipnja

7 – Zora za +BIKU Šimić

17 – Vjenčanje: Mile Prlić i Vesna Leto

18 – Na nakanu župe

19 – Vjenčanje: Vedran Vujević i Kristina Čović

Nedjelja, 22. lipnja

Sv. mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

About the Author

Leave a Reply