SVETE MISE KROZ TJEDAN

kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedan od 5. – 10. travnja 2010.

 

kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedan od 5. – 10. travnja 2010.

Ponedjeljak, 5. travnja

7 – Sin Zlatko i obitelj za +majku ANKU Kljajo

7 – Anica Leko za +supruga ŠĆEPU, sina IVANA, zaovu MARU te MANDU, BARIŠU i ostale pokojne

18 – Krešimir Glamuzina i obitelj za +IVU i MIRKA, sestru MILU, zetove GRGU i MATKA te šuru ZVONKA

18 – Nada Brajković i obitelj za +rod. MAŠU i PERU Lovrić

18 – Ljubica Marković i obitelj za +rod. NIKU i STANU Moro te sestru CVIJETU

Utorak, 6. travnja

7 – Zoran Rogić za +rod. SLAVOJKU i VLADIMIRA

7 – Sinovi za +LUCIJU Tomić (1.g.)

18 – Kći Koviljka za +rod. PERU i ANASTAZIJU, brata RADOSLAVA i ostale pokojne iz obitelji Ljubić

18 – Zdravka Lasić sa sinom i nevjestom za +supruga FRANU i sina SLAVENA

18 – Katica Bošnjak i djeca za +supruga MILU

Srijeda, 7. travnja

7 – Blago i Hrvoje Zovko za +rod. JURU i ANÐU

7 – Obitelj Bilić za +sina IVANA

18 – Obitelj Brekalo za +KAŽIMIRA i STANU Martinović te sve pokojne iz obitelji Martinović i Grbešić

18 – Ljilja Bartel i djeca za +supruga ANTU, svekra VENDELINA i svekrvu MILU, rod. MIJU i MILU te bratića MARIJA

18 – Ljubica Omejc i djeca za +supruga KARLA, svekra LJUBU i svekrvu ANICU, rod. PERU i JANJU te ost. pok.

Četvrtak, 8. travnja

7 – Šima Matić i obitelj za +sina PERU i ostale pokojne iz obitelji

7 – Ivanka Soldo za +rod. DRAGU i KATU

18 – Ljilja Kožul i djeca za +supruga IVANA, svekra FILIPA, svekrvu NADU i oca MIRKA Bošnjaka

18 – Dragica Jeličić za +oca STJEPANA Rogošića i ostale pokojne iz obitelji Jeličić i Rogošić

18 – Supruga Luca za +NIKOLU Bošnjaka

Petak, 9. travnja

7Marija Rebac i obitelj za +rod. ILIJU i DRAGICU, djeda JURU, baku IVU, rođaka TOMISLAVA te ostale pokojne iz obitelji Dragičević

7 – Željko Rotim za +oca JOZU

18 – Supruga Antonija Kordić i djeca za +IVANA Kordića (1.g.)

18 – Obitelj za +ILIJU Jurića, te JANJU, IVICU i VINKA

18 – Ljubica Skender i obitelj za +sina ROBERTA, supruga TOMISLAVA i ostale pokojne

Subota, 10. travnja

7 – Ruža Marić za +sestričnu GORDANU Bošnjak (6.g.), supruga MARTINA i sina MATU

7 – Anđelko Sesar za +majku ANICU Sesar

18 – Supruga Iva i djeca za +PERU Kolobaru

18 – Jelka Pinjuh i djeca za +supruga MATU (4.g.) i ostale pokojne iz obitelji Pinjuh i Drinovac

18 – Obitelj za +SREĆKA Nogolicu, RATKA Buntića i ostale pokojne

Nedjelja, 11. travnja

Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

About the Author

Leave a Reply