SVETE MISE KROZ TJEDAN

kruh.jpgRaspored svetih Misa kroz tjedan od 9. -14. lipnja 2008.:
Ponedjeljak, 9. lipnja
7 – Obitelj Nikole Raspudića za +IVANA i JANJU Bevanda
7 – Supruga Neda Zelenika za +MILENKA
18 – Stana Penava za +DANICU i MARTINA Sušca

18 – Anica Skoko za +majku VESELKU

Utorak, 10. lipnja

7 – Ruža Kraljević za +STOJANA, STOJKU i MARIJU Jurica

7 – Iva Ćurdo za +MATU i ZORKU i ostale pokojne

18 – Petar Mikulić za +rod. STANKA i VINKU, te djedove i bake

18 – Josip Milas za +oca VESELKA (2 g.)

Srijeda, 11. lipnja

7 – Ankica Barbarić za +rod. IVICU i KATICU Miletić

7 – Tatjana Zovko za +MIRU Jelić

18 – Mara Krešo i djeca za +BOSILJKA i DAVORA i sve ostale branitelje iz Trusine (15 g.)

18 – Marina za +DRAGANA i JOSIPA Ćurkovića

Četvrtak, 12. lipnja

7Supruga i djeca za +ČEDOMIRA Stoparića

7 – Stela za +NIKU Viskovića

18 – Jozefina Šantić za +rod. ANU i BOŽU Mikulić

18 Rudo Kraljević za +rod. MANDU i JOZU, suprugu RUŽICU, braću MLADENA i IKANA i ostale pokojne iz obitelji

18 – Ljiljana i djeca za +ZDRAVKA Buhača (15.g.)

Petak, 13. lipnja

7 – Zdravka Dujmović za +supruga VLADU, svekra MARKA i svekrvu JANJU

7 – Supruga Višnja i djeca za +MARKA Matića (g.)

18 – Za sve poginule u Sutini i Uborku

18 – Marica Marijanović za +MARU Maduna

18 – Delfa Tomić i djeca za +supruga ILIJU, brata VLADU, sestru JELKU, sina MARIJA Jurića, te rod. PERU i IVU Topić

Subota, 14. lipnja

7 – Radica Rezić za +rod. DRAGU i MARU, bratića JOSIPA i ostale pokojne iz obitelji Zeljko

7 – Djeca za +FILIPA Alagušića

18 – Dinka i djeca za +STJEPANA Budimira

18 – Vera Gabrić za +supruga PERU i ostale pokojne iz obitelji

18 – Obitelj za +IVANA Maršića (1.g.) te baku LJUBICU Maršić

Nedjelja, 15. lipnja

Sv. mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

kruh.jpgRaspored svetih Misa kroz tjedan od 9. -14. lipnja 2008.:

Ponedjeljak, 9. lipnja

7 – Obitelj Nikole Raspudića za +IVANA i JANJU Bevanda

7 – Supruga Neda Zelenika za +MILENKA

18 – Stana Penava za +DANICU i MARTINA Sušca

18 – Anica Skoko za +majku VESELKU

Utorak, 10. lipnja

7 – Ruža Kraljević za +STOJANA, STOJKU i MARIJU Jurica

7 – Iva Ćurdo za +MATU i ZORKU i ostale pokojne

18 – Petar Mikulić za +rod. STANKA i VINKU, te djedove i bake

18 – Josip Milas za +oca VESELKA (2 g.)

Srijeda, 11. lipnja

7 – Ankica Barbarić za +rod. IVICU i KATICU Miletić

7 – Tatjana Zovko za +MIRU Jelić

18 – Mara Krešo i djeca za +BOSILJKA i DAVORA i sve ostale branitelje iz Trusine (15 g.)

18 – Marina za +DRAGANA i JOSIPA Ćurkovića

Četvrtak, 12. lipnja

7Supruga i djeca za +ČEDOMIRA Stoparića

7 – Stela za +NIKU Viskovića

18 – Jozefina Šantić za +rod. ANU i BOŽU Mikulić

18 Rudo Kraljević za +rod. MANDU i JOZU, suprugu RUŽICU, braću MLADENA i IKANA i ostale pokojne iz obitelji

18 – Ljiljana i djeca za +ZDRAVKA Buhača (15.g.)

Petak, 13. lipnja

7 – Zdravka Dujmović za +supruga VLADU, svekra MARKA i svekrvu JANJU

7 – Supruga Višnja i djeca za +MARKA Matića (g.)

18  Za sve poginule u Sutini i Uborku

18 – Marica Marijanović za +MARU Maduna

18 – Delfa Tomić i djeca za +supruga ILIJU, brata VLADU, sestru JELKU, sina MARIJA Jurića, te rod. PERU i IVU Topić

Subota, 14. lipnja

7 – Radica Rezić za +rod. DRAGU i MARU, bratića JOSIPA i ostale pokojne iz obitelji Zeljko

7 – Djeca za +FILIPA Alagušića

18 – Dinka i djeca za +STJEPANA Budimira

18 – Vera Gabrić za +supruga PERU i ostale pokojne iz obitelji

18 – Obitelj za +IVANA Maršića (1.g.) te baku LJUBICU Maršić

Nedjelja, 15. lipnja

Sv. mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

About the Author

Leave a Reply