SVETE MISE KROZ TJEDAN

kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedan od 8. – 13. ožujka 2010.:

kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedan od 8. – 13. ožujka 2010.:

Ponedjeljak, 8. ožujka

7 – Kći Ankica za +oca STJEPANA i sve pokojne iz obitelji Ćubela

7 – Supruga Marina i djeca za +NIKOLU Kokića

18 – Kći Ljubica Pavlović za +rod. ŽIVKA i MATIJU Brkić

18 – Ljubo Krezić za +rod. LJUBU i MARU, braću IVANA i BOŠKA, tetku ŠIMU i ujaka MARINKA Doku

Utorak, 9. ožujka

7 – Ruža Miličević za +supruga ANDRIJU, svekra IVANA, svekrvu KATU te ostale pokojne

7 – Sin Zdenko za +rod. MIJU i TONKU, brata DAVORA Franjkovića i ostale pokojne iz obitelji

18 – Supruga Anka i obitelj za +MARKA Miloša

18 – Sinovi Miroslav i Damir Parać za +majku MILKU Parać

Srijeda, 10. ožujka

7 – Vesna i Lovre Buntić za +KATICU Bukovac i sve pokojne iz obitelji Karačić i Buntić

7 – Anka Miloš i Ivo Kožul za +TADIJU i LUCU te sestru ANTONIJU Tomić

18 – Lenka Slokar za +rod. FILIPA i JANJU, braću ZVONKA, TOMU, LJUBU, nevjestu DRAGICU, bratanu IRENU te svekra ANTUNA i svekrvu MARIJU

18 – Marica i Živko Kordić za +rod. TOMU i KATU Kordić te +ANTU Kudić

Četvrtak, 11. ožujka

7 – Drinka Šetka za +rod. FRANU i ANÐU, braću SLAVKA i DRAGANA

7 – Suprug i djeca za +LJUBICU Mišić

18 – Obitelj za +VLADU Bandića (2 g.)

18 – Kumovi za +IVU (ž) Cvitanović

Petak, 12. ožujka

7 – Marica Banović za +kćerku IVANKU Banović

7 – Sestra Ružica i majka Luca za +IVANKU Miletić

18 – Djeca za +rod. PETRA i EVU, JANJU, DOMINIKA i ostale pokojne iz obitelji Azinović

18 – Ivanka Anđelić za +sina DRAŽENA, oca VINKA i svekra ANTU

Subota, 13. ožujka

7 – Stana Doko za +supruga ILIJU Doko i ostale pokojne iz obitelji

7 – Romeo Lasić za +majku KATARINU i sestru VIŠNJU-KAROLINU Lasić

18 – Dragica Omeic i djeca za +supruga ANTU, rod. SPASOJA i DELFU, brata SLAVKA, svekra JURU, svekrvu ANICU i ostale pokojne iz obitelji Omeic i Ivanković

18 – Mara Jurić za +rod. ŠIMUNA i LUCU, brata IVU, bratića MIROSLAVA i nevjestu MILKU Šimunović

Nedjelja, 14. ožujka

Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

About the Author

Leave a Reply