SVETE MISE KROZ TJEDAN

kruh.jpgRaspored svetih Misa kroz tjedan od 2. – 7. lipnja 2008.: 

Ponedjeljak, 2. lipnja 
7  –   Kata Markota za +sestru ZORU
7  –   Kći Željka i obitelj za +CVIJU Džidić
18  – Anka Dundović za +supruga GRGU, svekra  MATU i svekrvu VICU-VIKTORIJU
18  – Djeca za +rod. MILKU i STOJANA Kolobaru

18  – Obitelj Prskalo za +VIDAKA i ostale pok.

Utorak, 3. lipnja 
7  –   Zvonimir Burić za +rod.
VIDU i ANU, brata  VJEKOSLAVA, sestru EVU i ostale pokojne
7  –   Tomo i Olga Primorac za +rod. NIKOLU i JANJU, DRAGU Bambira, braću VLADU i ZDRAVKA te sestru ŠTEFU
18  – Unuka Danijela za +ZDRAVKA Krajinovića
18  – Janja Andričević za +sestru ILKU, njezina sina ANTU, sestru MARU i ostale pokojne

Srijeda, 4. lipnja
7   –  Anica Marić za +IVANA, MANDU, DRAGICU, STANU i ŠIMU

7  –   Ivica s obiteljima za +rod. MATU i ANU Cvjetković
18  – Jozefina Knezović za +BLAGICU, FRANJU, ŽARKA, MILKU i ostale pokojne
18  – Draga Pikula za +rod. FILIPA i ILKU Šunjić, sestru JELU i svaka  NIKOLU Skendera

Četvrtak, 5. lipnja 
7  –    Supruga Mara za +MARTINA Sirotka
7  –   Nikola Puljić za +suprugu KATICU i oca MARKA
18  – Ilija Drežnjak za rod. KATU i MARIJANA, suprugu ANÐU i ostale pokojne iz obitelji
18  –  Mirela Bošnjak za +tetku ANICU i tetka SLAVKA Leib 

Petak, 6. lipnja
7  –   Iva Bubalo za +supruga RUDOLFA, sina IVANA, roditelje, brata IVANA i sestre MATIJU i MARICU
7 –    Vinka Ćorić za +rod. STJEPANA i VIDU, tetku LUCU te sestru RUŽU
18  – Mara Ćorić za +sestru LJUBICU Rotim

18  – Marija Marijanović za +supruga ANTU, svekra TOMU, svekrvu ANICU i djevera IVANA  

Subota, 7. lipnja 
7  –   Veronika Šetka i djeca  za +MLADENA
7  –   Obitelj za +rod. STIPU i MATIJU Rozić
18  – Tereza Šaravanja i djeca za +supruga NJEGU i ostale pokojne iz obitelji
18  – Obitelj za +ZDRAVKU Zovko    

Nedjelja, 8. lipnja  
Sv. mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati
 

Ponedjeljak, 2. lipnja 
7  –   Kata Markota za +sestru ZORU
7  –   Kći Željka i obitelj za +CVIJU Džidić
18  – Anka Dundović za +supruga GRGU, svekra  MATU i svekrvu VICU-VIKTORIJU
18  – Djeca za +rod. MILKU i STOJANA Kolobaru

18  – Obitelj Prskalo za +VIDAKA i ostale pok.

Utorak, 3. lipnja 
7  –   Zvonimir Burić za +rod.
VIDU i ANU, brata  VJEKOSLAVA, sestru EVU i ostale pokojne
7  –   Tomo i Olga Primorac za +rod. NIKOLU i JANJU, DRAGU Bambira, braću VLADU i ZDRAVKA te sestru ŠTEFU
18  – Unuka Danijela za +ZDRAVKA Krajinovića
18  – Janja Andričević za +sestru ILKU, njezina sina ANTU, sestru MARU i ostale pokojne

Srijeda, 4. lipnja
7   –  Anica Marić za +IVANA, MANDU, DRAGICU, STANU i ŠIMU

7  –   Ivica s obiteljima za +rod. MATU i ANU Cvjetković
18  – Jozefina Knezović za +BLAGICU, FRANJU, ŽARKA, MILKU i ostale pokojne
18  – Draga Pikula za +rod. FILIPA i ILKU Šunjić, sestru JELU i svaka  NIKOLU Skendera

Četvrtak, 5. lipnja 
7  –    Supruga Mara za +MARTINA Sirotka
7  –   Nikola Puljić za +suprugu KATICU i oca MARKA
18  – Ilija Drežnjak za rod. KATU i MARIJANA, suprugu ANÐU i ostale pokojne iz obitelji
18  –  Mirela Bošnjak za +tetku ANICU i tetka SLAVKA Leib 

Petak, 6. lipnja
7  –   Iva Bubalo za +supruga RUDOLFA, sina IVANA, roditelje, brata IVANA i sestre MATIJU i MARICU
7 –    Vinka Ćorić za +rod. STJEPANA i VIDU, tetku LUCU te sestru RUŽU
18  – Mara Ćorić za +sestru LJUBICU Rotim

18  – Marija Marijanović za +supruga ANTU, svekra TOMU, svekrvu ANICU i djevera IVANA  

Subota, 7. lipnja 
7  –   Veronika Šetka i djeca  za +MLADENA
7  –   Obitelj za +rod. STIPU i MATIJU Rozić
18  – Tereza Šaravanja i djeca za +supruga NJEGU i ostale pokojne iz obitelji
18  – Obitelj za +ZDRAVKU Zovko    

Nedjelja, 8. lipnja  
Sv. mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati 

About the Author

Leave a Reply