SVETE MISE KROZ TJEDAN

kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedan od 26. – 31. listopada 2009.:

Ponedjeljak, 26. listopoda

7 – Supruga Miroslava za +STOJANA Merdžu

7 – Boško Planinić i obitelj za +rod. IVANA i DELFU te sestru LUCU i ostale pokojne

18 – Ankica Barbarić za +rod. IVICU i KATICU Miletić te ostale pokojne iz obitelji

18 – Sin Mladen i obitelj za +majku KSENIJU Palić

Utorak, 27. listopada

7 – Anica Rozić za +sina MATU i supruga IVANA

7 – Djeca za +rod. LUKU i IVU Krezić te IVANA i STOJU Pranjić

18 – Supruga Vlasta i djeca za +IVANA Kneževića te sve pokojne iz obitelji Knežević

18 – Pero Martinović i obitelj za +majku IVU te sve pokojne iz obitelji

Srijeda, 28. listopada

7 – Marica Zelenika za +JANJU i MATU Grbešić

7 – Ljubica Miškić za +rod. IVANA i IVKU, brata IVANA, svekra IVANA te svekrvu MATIJU

18 – Supruga i djeca za +DRAGANA Grubešića

18 – Kćerke za +rod. TADIJU i STOJKU Orlović

Četvrtak, 29. listopada

7 – Ljilja Zovko za duše u čistilištu

7 – Majka Mirjana i sestra Filipa za +KORNELIJA Martinovića i ostale pokojne

18 – Obitelj Kovačić za +LJUBU Kovačića (2. g.)

18 – Mara Marić za +MILENKA i sve poginule u Grabovici

Petak, 30. listopada

7 – Mila Slišković za +supruga IVANA, rod. MARKA i IVU te ostale pokojne

7 – Kata Markota za +rod. MATU i ANÐU, sestru ZORU, svekra MARIJANA, svekrvu KATU te strinu DRAGICU

18 – Zora Vučina za +ŠĆEPU, BOŽU i LJUBANA Pažin

18 – Damjan Vučina za +rod. STOJANA i ANICU te sestru BOŽICU

Subota, 31. listopada

7 – Željka Marić i obitelj za +sestru MARIJANU te majku CVIJU

7 – Obitelj za +ANTU Mandića

18 – Lucija Domljan za +supruga IVANA i ostale pokojne iz obitelji Domljan i Tomić

18 – Djeca za +rod. TONĆU i STANU Krtalić te sve pokojne iz obitelji Krtalić i Čuljak

Nedjelja, 1. studenoga – SVI SVETI

Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedan od 26. – 31. listopada 2009.:

Ponedjeljak, 26. listopoda

7 – Supruga Miroslava za +STOJANA Merdžu

7 – Boško Planinić i obitelj za +rod. IVANA i DELFU te sestru LUCU i ostale pokojne

18 – Ankica Barbarić za +rod. IVICU i KATICU Miletić te ostale pokojne iz obitelji

18 – Sin Mladen i obitelj za +majku KSENIJU Palić

Utorak, 27. listopada

7 – Anica Rozić za +sina MATU i supruga IVANA

7 – Djeca za +rod. LUKU i IVU Krezić te IVANA i STOJU Pranjić

18 – Supruga Vlasta i djeca za +IVANA Kneževića te sve pokojne iz obitelji Knežević

18 – Pero Martinović i obitelj za +majku IVU te sve pokojne iz obitelji

Srijeda, 28. listopada

7 – Marica Zelenika za +JANJU i MATU Grbešić

7 – Ljubica Miškić za +rod. IVANA i IVKU, brata IVANA, svekra IVANA te svekrvu MATIJU

18 – Supruga i djeca za +DRAGANA Grubešića

18 – Kćerke za +rod. TADIJU i STOJKU Orlović

Četvrtak, 29. listopada

7 – Ljilja Zovko za duše u čistilištu

7 – Majka Mirjana i sestra Filipa za +KORNELIJA Martinovića i ostale pokojne

18 – Obitelj Kovačić za +LJUBU Kovačića (2. g.)

18 – Mara Marić za +MILENKA i sve poginule u Grabovici

Petak, 30. listopada

7 – Mila Slišković za +supruga IVANA, rod. MARKA i IVU te ostale pokojne

7 – Kata Markota za +rod. MATU i ANÐU, sestru ZORU, svekra MARIJANA, svekrvu KATU te strinu DRAGICU

18 – Zora Vučina za +ŠĆEPU, BOŽU i LJUBANA Pažin

18 – Damjan Vučina za +rod. STOJANA i ANICU te sestru BOŽICU

Subota, 31. listopada

7 – Željka Marić i obitelj za +sestru MARIJANU te majku CVIJU

7 – Obitelj za +ANTU Mandića

18 – Lucija Domljan za +supruga IVANA i ostale pokojne iz obitelji Domljan i Tomić

18 – Djeca za +rod. TONĆU i STANU Krtalić te sve pokojne iz obitelji Krtalić i Čuljak

Nedjelja, 1. studenoga – SVI SVETI

Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

About the Author

Leave a Reply