SVETE MISE KROZ TJEDAN

kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedan od 19. – 24. listopada 2009.:

Ponedjeljak, 19. listopoda

7 – Suprug Milomir i djeca za +RUŽU Stanišić

7 – Petar Galić i obitelj za +rod. MARIJU i MARTINA, braću, sestre i tetku PERU Azinović

18 – Zoran Katura za +rod. STIPANA i DANICU te ostale pokojne

18 – Marica Zovko za +rod. ILIJU i IVU, braću IKASA i BRANKA, sestre CMILJU i ANÐU te ostale pokojne

Utorak, 20. listopada

7 – Obitelj Alpeza za +rod. MILANA i DRAGICU te pokojne iz obitelji Alpeza i Čalić

7 – Obitelj Petrić za +BARTULA- STJEPANA, njegove roditelje i sestru

18 – Anđelka Tutiš za +rod. ANICU i DRAGU, brata KARLA, sestru ANIKU te ostale pokojne iz obitelji Jurić

18 – Ljubica Dragoje za +sina TONIJA (branitelja) i ostale pokojne iz obitelji Dragoje i Krtalić

Srijeda, 21. listopada

7 – Supruga Rajka Kolobarić i djeca za +PETRA i ostale pokojne

7 – Ivanka i Pero Ćorić za svoje pokojne

18 – Anđelka Tutiš za +supruga JOZU, svekra ANTU, svekrvu ANÐU, djevera STIPU te ostale pokojne

18 – Božo Marić za +FILIPA i ANÐU, ANTU, RUŽU i ILKU

Četvrtak, 22. listopada

7 – Kćerke Mara i ANa za +rod. MARKA i MILJENKU Nuić

7 – Obitelj Zeljko za +ANTU, ANICU i DAMJANA

18 – Roditelji za +sina BLAŽENKA Pucu (9.g.)

18 – Mile Kukić i obitelj za +rod. TOMISLAVA i OLGU

Petak, 23. listopada

7 – Stana Alilović za +svoje prijateljice

7 – Supruga Vesna i djeca za +NENADA Majerski

18 – Obitelj Bazina za +MARIJU i ANTU Ivanović te za +DRINU, MIRKA i BRANKA Bazinu

18 – Djeca za +rod. FRANJU i MARIJU Bohm

Subota, 24. listopada

7 – Supruga Filomena i djeca za +MLADENA Čerkeza

7 – Obitelj Kuzman za +KREŠIMIRA Kuzmana

18 – Slavka i djeca za +IVANA Šunjića, IVU, MARU i ILIJU

18 – Supruga Kata i djeca za +JOSIPA Pandžu, rod. JOZU i MATIJU, brata ANTU, sestre ANÐU i JANJU te ostale pokojne

18 – Kata Marić za +rod. STIPU i LUCU, nevjestu KATARINU, svekra i svekrvu te ostale pokojne iz obitelji Marić i Glavan

Nedjelja, 25. listopada

Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedan od 19. – 24. listopada 2009.:

Ponedjeljak, 19. listopoda

7 – Suprug Milomir i djeca za +RUŽU Stanišić

7 – Petar Galić i obitelj za +rod. MARIJU i MARTINA, braću, sestre i tetku PERU Azinović

18 – Zoran Katura za +rod. STIPANA i DANICU te ostale pokojne

18 – Marica Zovko za +rod. ILIJU i IVU, braću IKASA i BRANKA, sestre CMILJU i ANÐU te ostale pokojne

Utorak, 20. listopada

7 – Obitelj Alpeza za +rod. MILANA i DRAGICU te pokojne iz obitelji Alpeza i Čalić

7 – Obitelj Petrić za +BARTULA- STJEPANA, njegove roditelje i sestru

18 – Anđelka Tutiš za +rod. ANICU i DRAGU, brata KARLA, sestru ANIKU te ostale pokojne iz obitelji Jurić

18 – Ljubica Dragoje za +sina TONIJA (branitelja) i ostale pokojne iz obitelji Dragoje i Krtalić

Srijeda, 21. listopada

7 – Supruga Rajka Kolobarić i djeca za +PETRA i ostale pokojne

7 – Ivanka i Pero Ćorić za svoje pokojne

18 – Anđelka Tutiš za +supruga JOZU, svekra ANTU, svekrvu ANÐU, djevera STIPU te ostale pokojne

18 – Božo Marić za +FILIPA i ANÐU, ANTU, RUŽU i ILKU

Četvrtak, 22. listopada

7 – Kćerke Mara i ANa za +rod. MARKA i MILJENKU Nuić

7 – Obitelj Zeljko za +ANTU, ANICU i DAMJANA

18 – Roditelji za +sina BLAŽENKA Pucu (9.g.)

18 – Mile Kukić i obitelj za +rod. TOMISLAVA i OLGU

Petak, 23. listopada

7 – Stana Alilović za +svoje prijateljice

7 – Supruga Vesna i djeca za +NENADA Majerski

18 – Obitelj Bazina za +MARIJU i ANTU Ivanović te za +DRINU, MIRKA i BRANKA Bazinu

18 – Djeca za +rod. FRANJU i MARIJU Bohm

Subota, 24. listopada

7 – Supruga Filomena i djeca za +MLADENA Čerkeza

7 – Obitelj Kuzman za +KREŠIMIRA Kuzmana

18 – Slavka i djeca za +IVANA Šunjića, IVU, MARU i ILIJU

18 – Supruga Kata i djeca za +JOSIPA Pandžu, rod. JOZU i MATIJU, brata ANTU, sestre ANÐU i JANJU te ostale pokojne

18 – Kata Marić za +rod. STIPU i LUCU, nevjestu KATARINU, svekra i svekrvu te ostale pokojne iz obitelji Marić i Glavan

Nedjelja, 25. listopada

Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

About the Author

Leave a Reply