SVETE MISE KROZ TJEDAN

kruh.jpgRaspored svetih misa kroz tjedan od 26. – 31. svibnja 2008.: 
Ponedjeljak, 26. svibnja 
7  –     Kći Ljiljana Pehar za +majku MILKU Jurić i ostale pokojne iz obitelji Jurić
7  –     Ljubica – Cica Mucić za +rod. JELENU i IVANA Šimić, tetku LJUBICU Milić i ujaka PERU Pekića
18  –   Obitelj Popović za +MILKU (g.)

18  –   Vida Pavić za +rod. LUCU i MARTINA Bulića, supruga TONĆU i sina VLADU Pavić

Utorak, 27. svibnja

7  –     Luca Jurić za +BRANIMIRA Šimunovića

7  –     Ana Čukac za +supruga RIKARDA, njegove roditelje NEVENKU i RIKARDA Čukac, te pokojne MIRKA, MILKU i SLAVKA Bošnjak

18  –   Ivka za +supruga PETRA, roditelje JURU i ANICU, brata ANTU i svaka NEVENKA

18  –   Marica Banović i djeca za +supruga ANTU (g.), ŠĆEPU, IVU, JOZU, JANJU i MATIJU

Srijeda, 28. svibnja

7   –    Supruga Mirjana i djeca za +DRAGANA Grubešića

7  –     Iva Boban za +MARTINU

18  –   Lukrecija Raič za +oca LUKU, djedove ANTU i ILIJU te baku ANÐU

18  –   Marica Krtalić za +supruga ANÐELKA i kćer BLAŽENKU

Četvrtak, 29. svibnja

7  –    Ljilja za +ANGELU, MARU, DELFU i FILU

7  –     Ankica Udiljak za +rod. STIPU i KATU

18  –   Mladenka Marinović za pokojne iz obitelji Kraljević

18  –   Za +STANU Vidović         

Petak, 30. svibnja – Presveto Srce Isusovo

7  –     Anđa Mihalj i djeca za +supruga PERU i sve pokojne iz obitelji Mihalj i Ivanko

7  –     Marko Boro za +rod. PERU i JANJU

18  –   Kćeri Vera i Ranka za +HELIJU Grešl

18  –   Djeca za +majku JOZEFINU Ristić i baku JANJU Karlušić    

Subota, 31. svibnja – Srce Marijino  

7  –     Vladimir Kožul za +oca JOZU, djeda IVANA, tetku ANU i ostale pokojne iz obitelji Kožul

7  –     Danica Palameta za +majku JAKU, tetke KATU, ANÐU, KATU i tetka STOJANA

18  –   Vjenčanje: Milena Zadro i Paolo Zambon

Nedjelja, 1. lipnja

  Sv. mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

kruh.jpgRaspored svetih misa kroz tjedan od 26. – 31. svibnja 2008.: 

Ponedjeljak, 26. svibnja 

7      Kći Ljiljana Pehar za +majku MILKU Jurić i ostale pokojne iz obitelji Jurić

7       Ljubica – Cica Mucić za +rod. JELENU i IVANA Šimić, tetku LJUBICU Milić i ujaka PERU Pekića

18     Obitelj Popović za +MILKU (g.)

18     Vida Pavić za +rod. LUCU i MARTINA Bulića, supruga TONĆU i sina VLADU Pavić

Utorak, 27. svibnja

7       Luca Jurić za +BRANIMIRA Šimunovića

7       Ana Čukac za +supruga RIKARDA, njegove roditelje NEVENKU i RIKARDA Čukac, te pokojne MIRKA, MILKU i SLAVKA Bošnjak

18     Ivka za +supruga PETRA, roditelje JURU i ANICU, brata ANTU i svaka NEVENKA

18     Marica Banović i djeca za +supruga ANTU (g.), ŠĆEPU, IVU, JOZU, JANJU i MATIJU

Srijeda, 28. svibnja

7       Supruga Mirjana i djeca za +DRAGANA Grubešića

7       Iva Boban za +MARTINU

18     Lukrecija Raič za +oca LUKU, djedove ANTU i ILIJU te baku ANÐU

18     Marica Krtalić za +supruga ANÐELKA i kćer BLAŽENKU

Četvrtak, 29. svibnja

7      Ljilja za +ANGELU, MARU, DELFU i FILU

7       Ankica Udiljak za +rod. STIPU i KATU

18     Mladenka Marinović za pokojne iz obitelji Kraljević

18     Za +STANU Vidović         

Petak, 30. svibnja Presveto Srce Isusovo

7       Anđa Mihalj i djeca za +supruga PERU i sve pokojne iz obitelji Mihalj i Ivanko

7       Marko Boro za +rod. PERU i JANJU

18     Kćeri Vera i Ranka za +HELIJU Grešl

18     Djeca za +majku JOZEFINU Ristić i baku JANJU Karlušić    

Subota, 31. svibnja – Srce Marijino  

7      Vladimir Kožul za +oca JOZU, djeda IVANA, tetku ANU i ostale pokojne iz obitelji Kožul

7       Danica Palameta za +majku JAKU, tetke KATU, ANÐU, KATU i tetka STOJANA

18     Vjenčanje: Milena Zadro i Paolo Zambon

Nedjelja, 1. lipnja

  Sv. mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

About the Author

Leave a Reply