SVETE MISE KROZ TJEDAN

kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedan od 12. – 17. listopada 2009.:

Ponedjeljak, 12. listopoda

7 – Ivan Marić za +oca STIPANA (g.)

7 – Kći Filomena Čerkez za +majku MILU Ljubić

18 – Ana Lončar za +supruga MATU i kćer SMILJANU

18 – Žarko Sakić za +rod. IVANA i IVU

Utorak, 13. listopada

7 – Samir Anić za obitelj

7 – Obitelj Golemac za +SREĆKA Golemca (g.)

18 – Petar Marić za +MATU i MANDU, JOZU i ANTU, PETRA i LUCU

18 – Ivan Mikulić i djeca za +suprugu JELU

18 – Slavica Šutalo i obitelj za +oca SVETISLAVA Buconjića i brata ŽELJKA

Srijeda, 14. listopada

7 – Delfa Bilušić za +rod. RUŽU i STANKA Kordić te sestru LUCIJU

7 – Kći Ljiljana za +majku MILKU Jurić (g.)

18 – Mira Zelenika za +rod. ŠIMUNA i ANÐU te ostale pokojne

18 – Goran Jelavić za +rod. MARU i SREĆKA

Četvrtak, 15. listopada

7 – Stjepanija Kamenčić za +supruga MIJU i sina MATIJU

7 – Ruža Bradarić za +rod. ANTU i KATU, brata MARKA te nevjestu STANU Lončar

18 – Ljuba Šumanović i obitelj za +supruga DOMINIKA, svekra STIPU, svekrvu JELU, rod. LUDVIGA i MATIJU Letica te ostale pokojne

18 – Mira Futač za +supruga JADRANKA i ostale pokojne

Petak, 16. listopada

7 – Anica Primorac za +supruga VINKA

7 – Obitelj za +STANKA, IVANA i BOŽICU Bencun

18 – Zdravko Matić za +rod. STOJANA i LUCU te brata SLAVKA

18 – Tihana Marić i djeca za +majku ANIKU Nogolica

Subota, 17. listopada

7 – Antonija Fiala za +rod. JOSIPU i FRANJU

7 – Suprug Ivan i djeca za +NADU Lasić

18 – Jelica Čović za +brata STIPU Šimunovića

18 – Mate i Mirjana i obitelj za +rod. PETRA i CVIJETU Soldo, MATIJU i PETRA Šimića te ostale pokojne

18.30 Vjenčanje: Rozić – Vidović

Nedjelja, 18. listopada

Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedan od 12. – 17. listopada 2009.:

Ponedjeljak, 12. listopoda

7 – Ivan Marić za +oca STIPANA (g.)

7 – Kći Filomena Čerkez za +majku MILU Ljubić

18 – Ana Lončar za +supruga MATU i kćer SMILJANU

18 – Žarko Sakić za +rod. IVANA i IVU

Utorak, 13. listopada

7 – Samir Anić za obitelj

7 – Obitelj Golemac za +SREĆKA Golemca (g.)

18 – Petar Marić za +MATU i MANDU, JOZU i ANTU, PETRA i LUCU

18 – Ivan Mikulić i djeca za +suprugu JELU

18 – Slavica Šutalo i obitelj za +oca SVETISLAVA Buconjića i brata ŽELJKA

Srijeda, 14. listopada

7 – Delfa Bilušić za +rod. RUŽU i STANKA Kordić te sestru LUCIJU

7 – Kći Ljiljana za +majku MILKU Jurić (g.)

18 – Mira Zelenika za +rod. ŠIMUNA i ANÐU te ostale pokojne

18 – Goran Jelavić za +rod. MARU i SREĆKA

Četvrtak, 15. listopada

7 – Stjepanija Kamenčić za +supruga MIJU i sina MATIJU

7 – Ruža Bradarić za +rod. ANTU i KATU, brata MARKA te nevjestu STANU Lončar

18 – Ljuba Šumanović i obitelj za +supruga DOMINIKA, svekra STIPU, svekrvu JELU, rod. LUDVIGA i MATIJU Letica te ostale pokojne

18 – Mira Futač za +supruga JADRANKA i ostale pokojne

Petak, 16. listopada

7 – Anica Primorac za +supruga VINKA

7 – Obitelj za +STANKA, IVANA i BOŽICU Bencun

18 – Zdravko Matić za +rod. STOJANA i LUCU te brata SLAVKA

18 – Tihana Marić i djeca za +majku ANIKU Nogolica

Subota, 17. listopada

7 – Antonija Fiala za +rod. JOSIPU i FRANJU

7 – Suprug Ivan i djeca za +NADU Lasić

18 – Jelica Čović za +brata STIPU Šimunovića

18 – Mate i Mirjana i obitelj za +rod. PETRA i CVIJETU Soldo, MATIJU i PETRA Šimića te ostale pokojne

18.30 Vjenčanje: Rozić – Vidović

Nedjelja, 18. listopada

Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

About the Author

Leave a Reply