SVETE MISE KROZ TJEDAN

kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedan od 5. – 10. listopada 2009.:

Ponedjeljak, 5. listopoda

7 – Biljana Marić za +rod. GOJKA i ŠIMU te brata MILENKA Vidačka

7 – Sin Berislav i obitelj za +majku IVU Martinović

18 – Antonija Bulić za +PERU i RUŽU Jurić te BLAŽENKA Drežnjaka

18 – Drago Zovko za +rod. ILIJU i MATIJU, braću MATU i VJEKOSLAVA te nevjestu MARU

Utorak, 6. listopada

7 – Danica Palameta za +svaka STANKA Perića

7 – Blagica Burić za +rod. TOMU i LUCU i ostale pokojne

18 – Supruga Stana i djeca za +MARKA Penavu

18 – Sin Teofil za +rod. OLGU i ANDRIJU Peršić, brata VLATKA i ujaka MIROSLAVA

Srijeda, 7. listopada

7 – Ružica Weber za +rod. ANTONA i MARU

7 – Moreno i Marija i obitelji za +oca ZLATKA i baku ANICU Rezić

18 – Iva za +brata STIPU, rod. MIJU i KATU Hrkać te ostale pokojne

18 – Pero Knezović za +rod. MARIJANA i IVU te braću ANDRIJU i IVANA

Četvrtak, 8. listopada

7 – Ruža Vukoja za +rod., brata i ostale pokojne

7 – Božo Miletić za +rod. IVANA i IVU te sestru MILKU

18 – Dragica Brkić za +supruga ŽARKA, svekra ILIJU i svekrvu JELU

18 – Supruga Vera i djeca za +LJUBU Mandurića

18 – Suprug Vlado i sin Teo za +MIRU Rogić

Petak, 9. listopada

7 – Danica Palameta za +supruga STJEPANA i njegove roditelje

7 – Branka Rogić za pokojne iz obitelji

18 – Supruga Milka i djeca za +ANDRIJU Andačića i ostale pokojne

18 – Zdenko Arapović za +rod. ANDRIJU i FILOMENU

Subota, 10. listopada

7 – Radoslav Krtalić za +sina MARKA i suprugu ANU

7 – Obitelj Luke Maslaća za +MARKA Maslaća

18 – Vjenčanje: Mikulić – Zovko

Nedjelja, 11. listopada

Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedan od 5. – 10. listopada 2009.:

Ponedjeljak, 5. listopoda

7 – Biljana Marić za +rod. GOJKA i ŠIMU te brata MILENKA Vidačka

7 – Sin Berislav i obitelj za +majku IVU Martinović

18 – Antonija Bulić za +PERU i RUŽU Jurić te BLAŽENKA Drežnjaka

18 – Drago Zovko za +rod. ILIJU i MATIJU, braću MATU i VJEKOSLAVA te nevjestu MARU

Utorak, 6. listopada

7 – Danica Palameta za +svaka STANKA Perića

7 – Blagica Burić za +rod. TOMU i LUCU i ostale pokojne

18 – Supruga Stana i djeca za +MARKA Penavu

18 – Sin Teofil za +rod. OLGU i ANDRIJU Peršić, brata VLATKA i ujaka MIROSLAVA

Srijeda, 7. listopada

7 – Ružica Weber za +rod. ANTONA i MARU

7 – Moreno i Marija i obitelji za +oca ZLATKA i baku ANICU Rezić

18 – Iva za +brata STIPU, rod. MIJU i KATU Hrkać te ostale pokojne

18 – Pero Knezović za +rod. MARIJANA i IVU te braću ANDRIJU i IVANA

Četvrtak, 8. listopada

7 – Ruža Vukoja za +rod., brata i ostale pokojne

7 – Božo Miletić za +rod. IVANA i IVU te sestru MILKU

18 – Dragica Brkić za +supruga ŽARKA, svekra ILIJU i svekrvu JELU

18 – Supruga Vera i djeca za +LJUBU Mandurića

18 – Suprug Vlado i sin Teo za +MIRU Rogić

Petak, 9. listopada

7 – Danica Palameta za +supruga STJEPANA i njegove roditelje

7 – Branka Rogić za pokojne iz obitelji

18 – Supruga Milka i djeca za +ANDRIJU Andačića i ostale pokojne

18 – Zdenko Arapović za +rod. ANDRIJU i FILOMENU

Subota, 10. listopada

7 – Radoslav Krtalić za +sina MARKA i suprugu ANU

7 – Obitelj Luke Maslaća za +MARKA Maslaća

18 – Vjenčanje: Mikulić – Zovko

Nedjelja, 11. listopada

Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

About the Author

Leave a Reply