SVETE MISE KROZ TJEDAN

kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedan od 21. – 26. rujna 2009.:

Ponedjeljak, 21. rujna

7 – Supruga Mirjana Soldo i djeca za

+PETRA

7 – Ljubica i Franjo Andačić za +rod. DANU i BOŽICU Sulić i ostale pokojne iz obitelji Sulić

18 – Obitelj Leženić za +PETRU (ž)

18 – Šima Čarapina za +majku MARU (1.g.) i ostale pokojne

Utorak, 22. rujna

7 – Kći Anđa za +rod. PERU i MARU Jukić te sestre i braću

7 – Ljerka Božić za +MARIJU i IVU Božić te ostale pokojne iz obitelji Božić

18 – Karlo Marić i obitelj za +sina OLIVERA (g.)

18 – Tonćika Pehar za +rod. ZORKU i TOMISLAVA te ostale pokojne iz obitelji Mijan i Martinović

Srijeda, 23. rujna

7 – Kata Ljubić za +DRAGU Ljubića i njegove roditelje

7 – Marija Bošnjak za +rod. LUCU i PERU te sestru DANICU

18 – Vinka Mustapić za +supruga LJUBU Mustapića te zaovu LJUBICU

18 – Djeca za +MARICU i PERU Šunjić

Četvrtak, 24. rujna

7 – Djeca Mirjana i Berislav za +oca ILIJU Vasilja

7 – Roditelji Ante i Delfa za +MARIA Bilušića (branitelja)

18 – Ljubica Petković za +rod. ANICU i STJEPANA, supruga ZVONKA, zaovu ZLATKU i ostale pokojne

18 – Stana Zelić za +supruga MARTINA, rod. ANTU i MARU Krešić

Petak, 25. rujna

7 – Marica Zelenika za +MIROSLAVA i ostale pokojne

7 – Ruža Rozić za +rod. JANJU i MATU Prskalo te ostale pokojne iz obitelji Prskalo

18 – Angela Govorčin za +supruga MIRKA (4.g.)

18 – Žarko Marić i obitelj za +rod. PERU i DRAGICU, brata MILU, sestre IVU i ANICU te ostale pokojne iz obitelji

Subota, 26. rujna

7 – Obitelj Zelić za +ZDRAVKA ZElića te TADIJU i MARIJU Plejić

7 – Suprug Mile i kći Mirela za +ILKU Bokšić (1.g.), te +MARKA, MANDU i LJUBICU

18 – Djeca za +rod. RADU i NADU Pinjuh

18 – Supruga Dragica i obitelj za +DRAGANA Pekića (1.g.)

18 – Mara Leto i djeca za +supruga IVANA te pokojne iz obitelji Leto i Bojčić

Nedjelja, 27. rujna

Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

 

 

 

 

kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedan od 21. – 26. rujna 2009.:

Ponedjeljak, 21. rujna

7 – Supruga Mirjana Soldo i djeca za

+PETRA

7 – Ljubica i Franjo Andačić za +rod. DANU i BOŽICU Sulić i ostale pokojne iz obitelji Sulić

18 – Obitelj Leženić za +PETRU (ž)

18 – Šima Čarapina za +majku MARU (1.g.) i ostale pokojne

Utorak, 22. rujna

7 – Kći Anđa za +rod. PERU i MARU Jukić te sestre i braću

7 – Ljerka Božić za +MARIJU i IVU Božić te ostale pokojne iz obitelji Božić

18 – Karlo Marić i obitelj za +sina OLIVERA (g.)

18 – Tonćika Pehar za +rod. ZORKU i TOMISLAVA te ostale pokojne iz obitelji Mijan i Martinović

Srijeda, 23. rujna

7 – Kata Ljubić za +DRAGU Ljubića i njegove roditelje

7 – Marija Bošnjak za +rod. LUCU i PERU te sestru DANICU

18 – Vinka Mustapić za +supruga LJUBU Mustapića te zaovu LJUBICU

18 – Djeca za +MARICU i PERU Šunjić

Četvrtak, 24. rujna

7 – Djeca Mirjana i Berislav za +oca ILIJU Vasilja

7 – Roditelji Ante i Delfa za +MARIA Bilušića (branitelja)

18 – Ljubica Petković za +rod. ANICU i STJEPANA, supruga ZVONKA, zaovu ZLATKU i ostale pokojne

18 – Stana Zelić za +supruga MARTINA, rod. ANTU i MARU Krešić

Petak, 25. rujna

7 – Marica Zelenika za +MIROSLAVA i ostale pokojne

7 – Ruža Rozić za +rod. JANJU i MATU Prskalo te ostale pokojne iz obitelji Prskalo

18 – Angela Govorčin za +supruga MIRKA (4.g.)

18 – Žarko Marić i obitelj za +rod. PERU i DRAGICU, brata MILU, sestre IVU i ANICU te ostale pokojne iz obitelji

Subota, 26. rujna

7 – Obitelj Zelić za +ZDRAVKA ZElića te TADIJU i MARIJU Plejić

7 – Suprug Mile i kći Mirela za +ILKU Bokšić (1.g.), te +MARKA, MANDU i LJUBICU

18 – Djeca za +rod. RADU i NADU Pinjuh

18 – Supruga Dragica i obitelj za +DRAGANA Pekića (1.g.)

18 – Mara Leto i djeca za +supruga IVANA te pokojne iz obitelji Leto i Bojčić

Nedjelja, 27. rujna

Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

About the Author

Leave a Reply