SVETE MISE KROZ TJEDAN

kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedne od 6. – 18. srpnja 2009.:

Ponedjeljak, 6. srpnja

7 – Majka Zora i obitelj za +ROBERTA Jurčića

18 – Angela i Marko Krezić za +NIKOLU Krezića

Utorak, 7. srpnja

7 – Stanko Krezić za +suprugu ŠIMU i njihove roditelje ANDRIJU i MATIJU Krezić te MARU i FRANU Miloša

18 – Anica Dundović za +supruga GRGU i ostale pokojne

18 – Ljubica Pekušić za +supruga i za pokojne iz obitelji Pekušić i Mateljak

Srijeda, 8. srpnja

7 – Ljuba Buntić za +rod. NIKU i STANU

18 – Obitelj za +MILANA Miličevića i sve pokojne iz obitelji Miličević i Kordić

Četvrtak, 9. srpnja

7 Katarina Franjković za +rod. JANJU i ALOJZIJA i sve pokojne iz obitelji Pavić

18 – Anđelka Lovrić i obitelj za +rod. i tetku JANJU

Petak, 10. srpnja

7 – Josip Žura za +MIHAJLA Žuru

18 – Supruga Ljubica i djeca za +VINKA Prcu

Subota, 11. srpnja

7 – Obitelj za +DRAGICU i JAKOVA Azinovića

7 – Miroslav Pejdo za +rod. ANICU i RISTU, ZORKU, MATU, BRANKA i pokojne iz obitelji Družić

18 – Udruga maloljetnih dragovoljaca domovinskog rata HZ-HB za sve maloljetne poginule u domovinskom ratu

Nedjelja, 12. srpnja

Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

Ponedjeljak, 13. srpnja

7 – Supruga Ljubica za +JURU Miloša, svoje rod. JOSIPA i BOSILJKU Buconjić

18 – Ruža Marić za +supruga MARTINA, sina MATU i sestričnu GORDANU Bošnjak

Utorak, 14. srpnja

7 – Mila Ćuže za +rod. LUCU i PERU

18 – Ana Buntić za +ujku MIRU i baku RUŽU

Srijeda, 15. srpnja

7Obitelj Zebić za +ŽELJKA Zebića

18 – Supruga i kći za +JOSIPA Bukovca

Četvrtak, 16. srpnja

7Obitelj Bukovac za +MARKA i ILKU te IVU i VIDAKA

18 – Marija Filipović za +brata ANDRIJU Jurića

Petak, 17. srpnja

7 – Obitelj za +MARICU Knežević te pokojne iz obitelji Knežević i Vuković

18 – Ruža Salmanić za +sina STJEPANA

Subota, 18. srpnja

7 – Ivan Prce za +suprugu ANICU i sina MATU (branitelja)

18 – Anica Vladić i djeca za +supruga SLAVKA (15.g.)

19 – Vjenčanje: Kutleša – Krešić

Nedjelja, 19. srpnja

Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

 

kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedan od 6. – 18. srpnja 2009.:

Ponedjeljak, 6. srpnja

7 – Majka Zora i obitelj za +ROBERTA Jurčića

18 – Angela i Marko Krezić za +NIKOLU Krezića

Utorak, 7. srpnja

7 – Stanko Krezić za +suprugu ŠIMU i njihove roditelje ANDRIJU i MATIJU Krezić te MARU i FRANU Miloša

18 – Anica Dundović za +supruga GRGU i ostale pokojne

18 – Ljubica Pekušić za +supruga i za pokojne iz obitelji Pekušić i Mateljak

Srijeda, 8. srpnja

7 – Ljuba Buntić za +rod. NIKU i STANU

18 – Obitelj za +MILANA Miličevića i sve pokojne iz obitelji Miličević i Kordić

Četvrtak, 9. srpnja

7 Katarina Franjković za +rod. JANJU i ALOJZIJA i sve pokojne iz obitelji Pavić

18 – Anđelka Lovrić i obitelj za +rod. i tetku JANJU

Petak, 10. srpnja

7 – Josip Žura za +MIHAJLA Žuru

18 – Supruga Ljubica i djeca za +VINKA Prcu

Subota, 11. srpnja

7 – Obitelj za +DRAGICU i JAKOVA Azinovića

7 – Miroslav Pejdo za +rod. ANICU i RISTU, ZORKU, MATU, BRANKA i pokojne iz obitelji Družić

18 – Udruga maloljetnih dragovoljaca domovinskog rata HZ-HB za sve maloljetne poginule u domovinskom ratu

Nedjelja, 12. srpnja

Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

Ponedjeljak, 13. srpnja

7 – Supruga Ljubica za +JURU Miloša, svoje rod. JOSIPA i BOSILJKU Buconjić

18 – Ruža Marić za +supruga MARTINA, sina MATU i sestričnu GORDANU Bošnjak

Utorak, 14. srpnja

7 – Mila Ćuže za +rod. LUCU i PERU

18 – Ana Buntić za +ujku MIRU i baku RUŽU

Srijeda, 15. srpnja

7Obitelj Zebić za +ŽELJKA Zebića

18 – Supruga i kći za +JOSIPA Bukovca

Četvrtak, 16. srpnja

7Obitelj Bukovac za +MARKA i ILKU te IVU i VIDAKA

18 – Marija Filipović za +brata ANDRIJU Jurića

Petak, 17. srpnja

7 – Obitelj za +MARICU Knežević te pokojne iz obitelji Knežević i Vuković

18 – Ruža Salmanić za +sina STJEPANA

Subota, 18. srpnja

7 – Ivan Prce za +suprugu ANICU i sina MATU (branitelja)

18 – Anica Vladić i djeca za +supruga SLAVKA (15.g.)

19 – Vjenčanje: Kutleša – Krešić

Nedjelja, 19. srpnja

Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

About the Author

Leave a Reply