kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedan od 15. – 20. lipnja 2009.:

Ponedjeljak, 15. lipnja

7 – Zvonko Zeljko za +sina JOSIPA i sve pokojne iz obitelji Zeljko

7 – Ljilja Lukić za +rod. JOZU i ANKU Bukovac

18 – Dinka Budimir i djeca za +STJEPANA Budimira

18 – Supruga Berta i djeca za +NIKOLU Dujmovića (1.g.)

Utorak, 16. lipnja

7 – Zdravka Dujmović za +supruga VLADU, svekra MARKA i svekrvu JANJU

7 – Tomo i Olga Primorac za +rod. NIKOLU i JANJU, DRAGU Bambira, braću VLADU i ZDRAVKA te sestru ŠTEFU

18 – Blaško Mihalj i obitelj za +rod. MARKA i ANICU, brata ZDRAVKA, baku MARU i djeda BLAŽA

18 – Ziora Miletić za +supruga ILIJU i oca MARTINA Merdžu

Srijeda, 17. lipnja

7 – Josip Palinić i obitelj za +djedove MATKA i ILIJU te bake PAVKU i KATARINU

7 – Učenici Ekonomske škole za +IVANA Pavlovića

18 – Rajka Kolobarić za +supruga PETRA i sve svoje pokojne

18 – Delfa Tomić za +supruga ILIJU, rod. IVU i PERU Topić, sestru JELKU Jurić, sina MARIJA Jurića, brata VLADU Topića te ostale pokojne

Četvrtak, 18. lipnja

7 – Obitelj Čobanović za +ANTU i LUCIJU Štrbac, MARKA i JADRANKA Ljubića

7 – Iva Jakić za +supruga JOZU, svekrvu KATU, sestru MARU Knežević

18 – Obitelj Golemac za +VINKA, ILKU, NIKOLU, KATICU i JURU

18 – Sin Ivo i kći Ljilja za +rod. MATU i MARU te ostale pokojne

Petak, 19. lipnja – PRESVETO SRCE ISUSOVO

7 – Iva Drinovac za +rod. FRANU i KATU, brata JAKOVA Bagarića, svekra MARTINA, svekrvu ŠIMU te djevera ANTU Drinovca

7 – Supruga Draga i djeca za +IVANA Drežnjaka

18 – Marko Šunjić za +suprugu JURKU, roditelje i braću

18 – Kolege i prijatelji za +IVANA Ćubelu – Ćubija

Subota, 20. lipnja – BEZGRJEŠNO SRCE MARIJINO

7 – Obitelj za +TOMISLAVA – FRANJU Vlaho

18 – Obitelj Krilić za +LJUBICU Krilić

18 – Dragica Pekić za +svekra JOZU i supruga DRAGANA

19 – Vjenčanje: Drežnjak – Čuljak

Nedjelja, 21. lipnja – 12. NKG

Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedan od 15. – 20. lipnja 2009.:

Ponedjeljak, 15. lipnja

7 – Zvonko Zeljko za +sina JOSIPA i sve pokojne iz obitelji Zeljko

7 – Ljilja Lukić za +rod. JOZU i ANKU Bukovac

18 – Dinka Budimir i djeca za +STJEPANA Budimira

18 – Supruga Berta i djeca za +NIKOLU Dujmovića (1.g.)

Utorak, 16. lipnja

7 – Zdravka Dujmović za +supruga VLADU, svekra MARKA i svekrvu JANJU

7 – Tomo i Olga Primorac za +rod. NIKOLU i JANJU, DRAGU Bambira, braću VLADU i ZDRAVKA te sestru ŠTEFU

18 – Blaško Mihalj i obitelj za +rod. MARKA i ANICU, brata ZDRAVKA, baku MARU i djeda BLAŽA

18 – Ziora Miletić za +supruga ILIJU i oca MARTINA Merdžu

Srijeda, 17. lipnja

7 – Josip Palinić i obitelj za +djedove MATKA i ILIJU te bake PAVKU i KATARINU

7 – Učenici Ekonomske škole za +IVANA Pavlovića

18 – Rajka Kolobarić za +supruga PETRA i sve svoje pokojne

18 – Delfa Tomić za +supruga ILIJU, rod. IVU i PERU Topić, sestru JELKU Jurić, sina MARIJA Jurića, brata VLADU Topića te ostale pokojne

Četvrtak, 18. lipnja

7 – Obitelj Čobanović za +ANTU i LUCIJU Štrbac, MARKA i JADRANKA Ljubića

7 – Iva Jakić za +supruga JOZU, svekrvu KATU, sestru MARU Knežević

18 – Obitelj Golemac za +VINKA, ILKU, NIKOLU, KATICU i JURU

18 – Sin Ivo i kći Ljilja za +rod. MATU i MARU te ostale pokojne

Petak, 19. lipnja – PRESVETO SRCE ISUSOVO

7 – Iva Drinovac za +rod. FRANU i KATU, brata JAKOVA Bagarića, svekra MARTINA, svekrvu ŠIMU te djevera ANTU Drinovca

7 – Supruga Draga i djeca za +IVANA Drežnjaka

18 – Marko Šunjić za +suprugu JURKU, roditelje i braću

18 – Kolege i prijatelji za +IVANA Ćubelu – Ćubija

Subota, 20. lipnja – BEZGRJEŠNO SRCE MARIJINO

7 – Obitelj za +TOMISLAVA – FRANJU Vlaho

18 – Obitelj Krilić za +LJUBICU Krilić

18 – Dragica Pekić za +svekra JOZU i supruga DRAGANA

19 – Vjenčanje: Drežnjak – Čuljak

Nedjelja, 21. lipnja – 12. NKG

Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati