kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedan od 8. – 13. lipnja 2009.:

Ponedjeljak, 8. lipnja

7 – Mara Sirotka za +supruga MARTINA 7 – Marina i Nikica Ramljak za +SMILJANU Ratković

18 – Obitelj za +DALIBORA i IVANA Markovića

18 – Marina za +DRAGANA i JOSIPA Ćurkovića

 

Utorak, 9. lipnja

7 – Marica Cvitanović za +supruga MIRKA

7 – Marko Bradarić za +brata STIPU

18 – Narcisa Padovan za +rod. ANTONIJU i ZDRAVKA Turudića

18 – Zdravka Biloš za +supruga VICKA (god.), rod. STANU i IVANA, sestru ANU i svekra ILIJU

 

Srijeda, 10. lipnja

7 – Kata Mandić za +DANICU Galić

7 – Milka Braćić na nakanu

18 – Supruga i djeca za +ŽARKA Brkića

18 – Josip Milas i obitelj za +VESEKLA Milasa (3. g.)

Četvrtak, 11. lipnja – TIJELOVO

Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11 i 18 sati

 

Petak, 12. lipnja

7 – Tatjana Zovko za +majku MIRU Jelić

7 – Djeca za +ADOLFA i MARU Majksner

18 – Ljiljana Buhač i djeca za +supruga i oca ZDRAVKA Buhača (16. g.)

18 – Mara Krešo i djeca za +BOSILJKA i DAVORA

 

Subota, 13. lipnja

7 – Supruga Vera i djeca za +PERU Gabrića, majku LUCU Dragičević i ostale pokojne iz obitelji

7 – Supruga Višnja i djeca za +MARKA Matića (branitelj)

7 – Obitelj Čović na nakanu

18 – Ruža Pavlović za +sestru MARU Maduna

18 – Obitelj za +FILIPA Alagušića

 

Nedjelja, 14. lipnja – 11. NKG

Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedan od 8. – 13. lipnja 2009.:

Ponedjeljak, 8. lipnja

7 – Mara Sirotka za +supruga MARTINA 7 – Marina i Nikica Ramljak za +SMILJANU Ratković

18 – Obitelj za +DALIBORA i IVANA Markovića

18 – Marina za +DRAGANA i JOSIPA Ćurkovića

Utorak, 9. lipnja

7 – Marica Cvitanović za +supruga MIRKA

7 – Marko Bradarić za +brata STIPU

18 – Narcisa Padovan za +rod. ANTONIJU i ZDRAVKA Turudića

18 – Zdravka Biloš za +supruga VICKA (god.), rod. STANU i IVANA, sestru ANU i svekra ILIJU

Srijeda, 10. lipnja

7 – Kata Mandić za +DANICU Galić

7 – Milka Braćić na nakanu

18 – Supruga i djeca za +ŽARKA Brkića

18 – Josip Milas i obitelj za +VESELKA Milasa (3. g.)

Četvrtak, 11. lipnja – TIJELOVO

Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11 i 18 sati

Petak, 12. lipnja

7 – Tatjana Zovko za +majku MIRU Jelić

7 – Djeca za +ADOLFA i MARU Majksner

18 – Ljiljana Buhač i djeca za +supruga i oca ZDRAVKA Buhača (16. g.)

18 – Mara Krešo i djeca za +BOSILJKA i DAVORA

Subota, 13. lipnja

7 – Supruga Vera i djeca za +PERU Gabrića, majku LUCU Dragičević i ostale pokojne iz obitelji

7 – Supruga Višnja i djeca za +MARKA Matića (branitelj)

7 – Obitelj Čović na nakanu

18 – Ruža Pavlović za +sestru MARU Maduna

18 – Obitelj za +FILIPA Alagušića

Nedjelja, 14. lipnja – 11. NKG

Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati