SVETE MISE KROZ TJEDAN

kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedan od 6. do 11. listopada 2008.:

Ponedjeljak, 6. listopada

7 – Obitelj Golemac za +LJUBU Golemca

7 – Blagica Burić za +rod. TOMU i LUCU te ostale pokojne

18 – Jadranka Ostojić za +MARKA Penavu

18 – Dražana i Ljubica Ljubić za sve pokojne iz obitelji Ljubić, Kolobara, Martić i Slavić

Utorak, 7. listopada

7 – Božana Kordić za +brata FILIPA i sestre

7 – Iva Ðurasović za +supruga BOŽU, ILKU Arapović te ANÐU i MIRKA Bebeka

18 – Sestra Iva za +brata STIPU Hrkača i

ostale pokojne

18 – Marinko Marić za +majku ILKU, sestru RUŽU te ostale pokojne iz obitelji

Srijeda, 8. listopada

7 – Ilija Marić za +RUŽU, ILIJU i NIKOLU Aničić

7 – Petar Anđelić za +brata ANTU Anđelića

18 – Franjo Šimunović za +sina BRANIMIRA, rod. IVANA i IVU

18 – Pavao i Terezija Cigić za +rod. FRANJU i MARU Zloušić, te KATU i ANDRIJU Cigić

18 – Suprug Vlado i sin Teo za +MIRU Rogić ( g.)

Četvrtak, 9. listopada

7 Jagoda i Petar Golemac za +rod. MARIJANA, STANKA i DRAGICU te RUŽU, ILIJU i ostale pokojne iz obitelji Marušić i Golemac

18 – Ana Krtalić i djeca za +STJEPANA Krtalića

18 – Supruga Milka i djeca za +aNDRIJU Andačića

Petak, 10. listopada

7 – Luca Tomić za +rod. RUŽU i STANKA, baku DELFU i djeda ŠIMUNA

18 – Terezija Cigić za +brata IVU i sestru KATU

18 – Ðuro i Dara Vukanović za sve svoje pokojne

18 – Slavko Jakovljević za +majku ANICU Delić (1. g.)

Subota, 11. listopada

7 – Janja Kolar za +sinove IVICU i STJEPANA

18 – Ana Lončar za +supruga MATU, kćer SMILJANU i priju LUCU

18 – Pero Barić za +rod. STANKA i LUCU, braću MIRKA i DRAGU, sestru VIDU i zeta IVANA

18 – Djeca za +rod. ANTU i STANU Krtalić te pokojne iz obitelji Krtalić i Čuljak

19, 30 – vjenčanje: Zubac – Smajić

Nedjelja, 12. listopada

Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedan od 6. do 11. listopada 2008.:

Ponedjeljak, 6. listopada

7 – Obitelj Golemac za +LJUBU Golemca

7 – Blagica Burić za +rod. TOMU i LUCU te ostale pokojne

18 – Jadranka Ostojić za +MARKA Penavu

18 – Dražana i Ljubica Ljubić za sve pokojne iz obitelji Ljubić, Kolobara, Martić i Slavić

Utorak, 7. listopada

7 – Božana Kordić za +brata FILIPA i sestre

7 – Iva Ðurasović za +supruga BOŽU, ILKU Arapović te ANÐU i MIRKA Bebeka

18 – Sestra Iva za +brata STIPU Hrkača i

ostale pokojne

18 – Marinko Marić za +majku ILKU, sestru RUŽU te ostale pokojne iz obitelji

Srijeda, 8. listopada

7 – Ilija Marić za +RUŽU, ILIJU i NIKOLU Aničić

7 – Petar Anđelić za +brata ANTU Anđelića

18 – Franjo Šimunović za +sina BRANIMIRA, rod. IVANA i IVU

18 – Pavao i Terezija Cigić za +rod. FRANJU i MARU Zloušić, te KATU i ANDRIJU Cigić

18 – Suprug Vlado i sin Teo za +MIRU Rogić ( g.)

Četvrtak, 9. listopada

7 Jagoda i Petar Golemac za +rod. MARIJANA, STANKA i DRAGICU te RUŽU, ILIJU i ostale pokojne iz obitelji Marušić i Golemac

18 – Ana Krtalić i djeca za +STJEPANA Krtalića

18 – Supruga Milka i djeca za +aNDRIJU Andačića

Petak, 10. listopada

7 – Luca Tomić za +rod. RUŽU i STANKA, baku DELFU i djeda ŠIMUNA

18 – Terezija Cigić za +brata IVU i sestru KATU

18 – Ðuro i Dara Vukanović za sve svoje pokojne

18 – Slavko Jakovljević za +majku ANICU Delić (1. g.)

Subota, 11. listopada

7 – Janja Kolar za +sinove IVICU i STJEPANA

18 – Ana Lončar za +supruga MATU, kćer SMILJANU i priju LUCU

18 – Pero Barić za +rod. STANKA i LUCU, braću MIRKA i DRAGU, sestru VIDU i zeta IVANA

18 – Djeca za +rod. ANTU i STANU Krtalić te pokojne iz obitelji Krtalić i Čuljak

19, 30 – vjenčanje: Zubac – Smajić

Nedjelja, 12. listopada

Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

About the Author

Leave a Reply