SVETE MISE KROZ TJEDAN

kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedan od 29. rujna – 4. listopada 2008.:

Ponedjeljak, 29. rujna

7 – Mirjana i Berislav Vasilj za +rod. ILIJU i MARU

7 – Mirjana Tomić za +brata MIROSLAVA Šimunovića

18 – Željka Punoš za +brata MATEJA i rod. KAJU i PERU Primorac

18 – Giordana Antić za +supruga MOMU i sestru MIRJANU

Utorak, 30. rujna

7 – Ivan Marić za +oca STIPANA (g.)

18 – Jasenka Domljan za +svekra IVANA

18 – Supruga Kata Kosorčić i djeca za +IVANA Kosorčića

Srijeda, 1. listopada

7 – Biljana Marić za +GOJKA, ŠIMU (ž) i MILENKA Vidačak

7 – Supruga Mira i kći Marina za +SLOBODANA Matulovića

18 – Stojan Krezić za +oca IVANA Krezića

18 – Žarko Sakić za +rod. IVANA i IVU

Četvrtak, 2. listopada

7 Silva Sedić za +majku MIRJANU Ondelj

18 – Ružća Blažević za +supruga IVANA

18 – Obitelj Suljuzović na nakanu

Petak, 3. listopada

7 – Nevenka Bartel za +rod. MIJU i ANÐU, te braću ANTU i TOMISLAVA

18 – Drago Zovko za +rod. ILIJU i MATIJU, braću MATU i VJEKU te nevjestu MARU

18 – Ružica Ferjančić za +oca EUGENA i brata PERU

Subota, 4. listopada

7 – Obitelj Golemac za +FILIPA Golemca

7 – Supruga Dubravka i kći Darijana za +JOSIPA Blaće, VIŠNJU Saveljić i sve pokojne iz obitelji Blaće

18 – Mate i Mirjana za +rod. PETRA i CVIJETU Soldo, PETRA i mATIJU Šimić te ostale pokojne

18 – Radoslav Krtalić za +suprugu ANU i sina MARKA

18 – Marica Rozić za +rod. IVANA i RUŽU, svekra LJUPKA i svekrvu DRAGICU

Nedjelja, 5. listopada

Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedan od 29. rujna – 4. listopada 2008.:

Ponedjeljak, 29. rujna

7 – Mirjana i Berislav Vasilj za +rod. ILIJU i MARU

7 – Mirjana Tomić za +brata MIROSLAVA Šimunovića

18 – Željka Punoš za +brata MATEJA i rod. KAJU i PERU Primorac

18 – Gordana Antić za +supruga MOMU i sestru MIRJANU

Utorak, 30. rujna

7 – Ivan Marić za +oca STIPANA (g.)

18 – Jasenka Domljan za +svekra IVANA

18 – Supruga Kata Kosorčić i djeca za +IVANA Kosorčića

Srijeda, 1. listopada

7 – Biljana Marić za +GOJKA, ŠIMU (ž) i MILENKA Vidačak

7 – Supruga Mira i kći Marina za +SLOBODANA Matulovića

18 – Stojan Krezić za +oca IVANA Krezića

18 – Žarko Sakić za +rod. IVANA i IVU

Četvrtak, 2. listopada

7 Silva Sedić za +majku MIRJANU Ondelj

18 – Ružća Blažević za +supruga IVANA

18 – Obitelj Suljuzović na nakanu

Petak, 3. listopada

7 – Nevenka Bartel za +rod. MIJU i ANÐU, te braću ANTU i TOMISLAVA

18 – Drago Zovko za +rod. ILIJU i MATIJU, braću MATU i VJEKU te nevjestu MARU

18 – Ružica Ferjančić za +oca EUGENA i brata PERU

Subota, 4. listopada

7 – Obitelj Golemac za +FILIPA Golemca

7 – Supruga Dubravka i kći Darijana za +JOSIPA Blaće, VIŠNJU Saveljić i sve pokojne iz obitelji Blaće

18 – Mate i Mirjana za +rod. PETRA i CVIJETU Soldo, PETRA i mATIJU Šimić te ostale pokojne

18 – Radoslav Krtalić za +suprugu ANU i sina MARKA

18 – Marica Rozić za +rod. IVANA i RUŽU, svekra LJUPKA i svekrvu DRAGICU

Nedjelja, 5. listopada

Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

About the Author

Leave a Reply